Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai

I etapo rezultatai
1918–1922 m.

II etapo rezultatai
1923–1928 m.

III etapo rezultatai
1929–1934 m.

IV etapo rezultatai
1935–1940 m.

V etapo balsavimas
1918–1940 m.

I etapas: 1918–1934 m. Kurie įvykiai jums reikšmingiausi?
Tarpiniai balsavimo rezultatai
1 5.5 % Paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas | 1918 02 16
2 2.4 % Priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija | 1922 08 01
3 1.9 % Įkurta pirmoji Lietuvos studentų korporacija „Korp! Neo-Lithuania“ | 1922 11 11
4 1.7 % Išrinktas Pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona | 1919 04 04
5 1.6 % Patvirtintas Lietuvos tautinės vėliavos projektas | 1918 04 19
6 1.6 % Į apyvartą išleisti nuolatiniai Lietuvos litai | 1922 11 16
7 1.6 % Įkurtas Lietuvos universitetas | 1922 02 16
8 1.6 % Priimtas Žemės reformos įstatymas | 1922 04 03
9 1.5 % Lietuva susigrąžino Vilnių | 1920 08 26
10 1.5 % Pirmasis Lietuvos pripažinimas Vasario 16-osios akto pagrindu | 1918 12 12
11 1.3 % Įsteigta valstybės Prezidento institucija | 1919 04 04
12 1.1 % Dauguma Europos valstybių pripažino Lietuvą de jure | 1921 02 12 – 09 30
13 1.1 % Sudaryta pirmoji Lietuvos Laikinoji Vyriausybė | 1918 11 11
14 1.1 % Priimti Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai | 1918 11 02
15 1.0 % Lietuva gavo priėjimą prie Baltijos jūros | 1921 03 30
16 1.0 % Priimta Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija | 1920 06 10
17 1.0 % Lietuva tapo visateise Tautų Sąjungos nare | 1921 09 22
18 0.9 % Išleistas pirmasis įsakymas Lietuvos kariuomenei organizuoti | 1918 11 23
19 0.8 % Darbą pradėjo pirmasis Lietuvos parlamentas – Steigiamasis Seimas | 1920 05 15
20 0.8 % Rinkimai į Steigiamąjį Seimą | 1920 04 14 – 15
21 0.7 % Pasirašyta Lietuvos – Sovietų Rusijos taikos sutartis | 1920 07 12
22 0.7 % Vokietija pripažino Lietuvos valstybę (1917 12 11 akto pagrindu) | 1918 03 23
23 0.7 % Įkurtas Lietuvos paštas | 1918 11 16
24 0.7 % Priimtas nutarimas Klaipėdos kraštą prijungti prie Lietuvos | 1921 11 11
25 0.6 % Išleista pirmoji lietuviškų heraldinių simbolių studija | 1918 09 14
26 0.6 % Aukščiausios Lietuvos valdžios institucijos persikėlė į Kauną | 1919 01 02
27 0.6 % Išrinktas I Lietuvos Respublikos Seimas | 1922 10 10 – 11
28 0.6 % Įkurtas pirmasis valstybės remiamas Lietuvos teatras – Tautos teatras | 1919 05 21
29 0.6 % Lietuvos kariuomenė ties Radviliškiu laimėjo mūšį prieš bermontininkus | 1919 11 22
30 0.5 % Pradėjo veikti Aukštieji kursai | 1920 01 27
31 0.5 % Širvintų-Giedraičių mūšyje Lietuvos kariuomenė sumušė lenkų karių rinktinę | 1920 11 17 – 21
32 0.5 % Sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės Lietuvoje | 1922 04 23
33 0.5 % Sudaryta Bresto taikos sutartis | 1918 03 03
34 0.5 % Veiklą pradėjo Lietuvos bankas | 1922 10 02
35 0.5 % Prezidento pareigas pradėjo eiti Aleksandras Stulginskis | 1920 06 19
36 0.4 % Priimtas Tilžės aktas | 1918 11 30
37 0.4 % Ambasadorių konferencija Lietuvą pripažino de jure | 1922 12 20
38 0.4 % Įkurta pirmoji Lietuvos sporto organizacija – Lietuvos sporto sąjunga (LSS) | 1919 05 18
39 0.4 % Okupacinė vokiečių kariuomenė pasitraukė iš Vilniaus | 1918 12 31
40 0.4 % Įsteigta M. K. Čiurlionio galerija | 1921 12 14
41 0.4 % Sudarytas Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas | 1922 12 22
42 0.4 % Įkurta Lietuvių Meno kūrėjų draugija | 1920 01 29
43 0.4 % pirmasis profesionalus stacionarus dramos teatras Lietuvoje – Dramos vaidykla | 1920 12 19
44 0.3 % Išleistos pirmosios Lietuvoje kelių eismo taisyklės | 1920 02 17
45 0.3 % Įkurta Lietuvos telegramų agentūra ELTA | 1920 04 01
46 0.3 % Atidarytas Karo muziejus | 1921 02 16
47 0.3 % Išleistas šaukimas stoti savanoriais į Lietuvos kariuomenę | 1918 12 27
48 0.3 % Įkurta pirmoji Gamtos tyrimo stotis su muziejumi | 1919 06 15
49 0.3 % Sukurta skulptūra „Laisvė“ (Autorius Juozas Zikaras) | 1921 09 25
50 0.3 % Įkurta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | 1919 01 12
51 0.3 % Pirmosios Lietuvos kariuomenės aukos nepriklausomybės kovose | 1919 m. sausio – vasario mėn.
52 0.3 % Įsteigtas pirmasis Lietuvos valstybės apdovanojimas – Kryžius „Už Tėvynę“ | 1919 07 20
53 0.3 % Atskleistas POW sąmokslas prieš Lietuvos valstybę | 1919 m. rugpjūtis – rugsėjis
54 0.3 % Pirmuoju oficialiai pripažintu Lietuvos pasiuntiniu užsienyje tapo Jurgis Šaulys | 1918 11 20
55 0.3 % Vyko pirmosios Lietuvos futbolo pirmenybės | 1922 05 07 – 09 12
56 0.3 % JAV pripažino Lietuvos vyriausybę | 1922 07 28
57 0.3 % Priimtas pirmasis nepriklausomos Lietuvos savivaldybių įstatymas | 1919 10 10
58 0.3 % Jurgis Matulevičius-Matulaitis konsekruotas vyskupu ir paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją | 1918 12 01
59 0.3 % Lenkų kariuomenė užėmė Vilnių | 1919 04 19
60 0.3 % Įkurta Lietuvos Fizinio lavinimosi sąjunga (LFLS) | 1920 09 15
61 0.3 % Atidarytas pirmasis profesionalus operos teatras Lietuvoje – Operos vaidykla | 1920 12 31
62 0.2 % Atspausdinti pirmieji lietuviški pašto ženklai | 1918 12 24
Pirmieji lietuviški pašto ženklai buvo atspausdinti 1918 m. gruodžio 24 d. Martyno Kuktos spaustuvėje Vilniuje, todėl dar vadinami pirmąja Vilniaus laida. Vokiečių okupacinė valdžia lietuviams neleido persispausdinti kaizerinės Vokietijos pašto ženklų su Lietuvos Respublikos užrašu bei trukdė kurti savarankišką pašto sistemą. Todėl jaunai valstybei pirmuosius ženklus, vadinamuosius „baltukus“, teko spausdinti labai primityviai – ant laikraštinio popieriaus paprastu spaustuviniu šriftu. Lietuviškų pašto ženklų atspausdinimas bei išleidimas į apyvartą reiškė, jog Lietuva ir pašto susisiekimo srityje deklaravo savo nepriklausomybę.
63 0.2 % Surengta pirmoji Žemės ūkio ir pramonės paroda | 1922 09 10–20
64 0.2 % JAV prezidentui įteikti 1 mln. Amerikos piliečių parašų prašant pripažinti Lietuvą de jure | 1921 05 31
65 0.2 % Įsteigta Kauno meno mokykla | 1922 07 22
66 0.2 % Kauno burmistro pareigas pradėjo eiti Jonas Vileišis | 1921 09 30
67 0.2 % Įkurta Karo mokykla | 1919 01 15
68 0.2 % Vilhelmas fon Urachas išrinktas Lietuvos karaliumi Mindaugu II-uoju | 1918 07 11
69 0.2 % Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas Aleksandras Stulginskis | 1922 11 13
70 0.2 % Įsteigta Karo aviacijos mokykla | 1919 03 12
71 0.2 % Atkurta Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) | 1918 12 29
72 0.2 % Atidengtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ (Autorius Juozas Zikaras) | 1921 10 16
73 0.1 % Įkurta Lietuvos Tarybų Respublika | 1918 12 16
74 0.1 % Surengta pirmoji liaudies meno paroda | 1921 01 27
75 0.1 % Nustatyta pirmoji demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos | 1919 06 18
76 0.1 % Lenkų savigynos daliniai užėmė Vilnių | 1919 01 01
77 0.1 % Įvyko pirmasis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | 1921 07 30 – 31
78 0.1 % Sudarytas Mažasis Seimas | 1920 10 22
79 0.1 % Priimtas pirmasis Lietuvos savivaldybių rinkimų įstatymas | 1921 03 21
80 0.1 % Atidarytas Pedagoginis muziejus | 1922 11 18
81 0.1 % Atidaryta pirmoji Lietuvių meno apžvalgos paroda | 1920 05 01
82 0.1 % Raudonosios armijos daliniai užėmė Vilnių | 1919 01 05
83 0.1 % Tarp Lietuvos ir Lenkijos pasirašyta Suvalkų sutartis | 1920 10 07
84 0.1 % Įsteigti Aukštesnieji Piešimo kursai | 1920 11 15
85 0.1 % Įkurta Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė | 1918 12 04
86 0.1 % Pradėjo veikti Centralinis statistikos biuras | 1921 01 01
87 0.1 % Pasirašyta konvencija Lietuvos ir Latvijos sienai nustatyti | 1921 05 14
88 0.1 % Įkurta Lietuvos Sporto Lyga (LSL) | 1922 03 22
89 0.1 % Įkurtas Lietuvos jachtklubas | 1921 09 07
90 0.1 % Įsteigta Centralinė metereologijos stotis | 1921 09 30
91 0.1 % Įvykdytas pirmasis pasikėsinimas prieš Lietuvos Vyriausybės narį (Ernestą Galvanauską) | 1921 11 25
92 0.1 % Išleistas Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymas | 1919 01 30
93 0.1 % Priimtas Milicijos įstatymas | 1920 05 14
94 0.0 % Įsteigti Aukštieji karininkų kursai | 1921 04 13
95 0.0 % Įvyko Vidurio Lietuvos Seimo rinkimai | 1922 01 08
96 0.0 % Įkurta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga | 1922 03 11
97 0.0 % Įkurta Vidurio Lietuvos valstybė | 1920 10 09
98 0.0 % Paskelbti belgų diplomato Paulo Hymanso projektai Vilniaus krašto problemai spręsti | 1921 05 20 ir 1921 09 03
99 0.0 % Įkurta bendra Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublika – Litbelas | 1919 02 27
100 0.0 % Įkurtas Čekoslovakijos konsulatas | 1922 05 01
Nerodyti visų rezultatų