Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai

I etapo rezultatai
1918–1922 m.

II etapo rezultatai
1923–1928 m.

III etapo rezultatai
1929–1934 m.

IV etapo rezultatai
1935–1940 m.

V etapo balsavimas
1918–1940 m.

I etapas: 1918–1934 m. Kurie įvykiai jums reikšmingiausi?
Tarpiniai balsavimo rezultatai
1 5.5 % Paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas | 1918 02 16
2 2.4 % Priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija | 1922 08 01
3 1.9 % Įkurta pirmoji Lietuvos studentų korporacija „Korp! Neo-Lithuania“ | 1922 11 11
4 1.7 % Išrinktas Pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona | 1919 04 04
5 1.6 % Patvirtintas Lietuvos tautinės vėliavos projektas | 1918 04 19
6 1.6 % Į apyvartą išleisti nuolatiniai Lietuvos litai | 1922 11 16
Išleisti nacionalinę valiutą paspartino 1920 m. Lietuvai išmokėta Sovietų Rusijos 3 mln. aukso rublių kompensacija už patirtus nuostolius nepriklausomybės kovose. 1922 m. Seime svarstant pinigų įstatymą, buvo teikta įvairių pasiūlymų, kaip pavadinti naujai kuriamus pinigus: auksinais, doleriais, grašiais, kaltais, kirptukais, lietais, litais, lietumis, lyromis, markėmis, muštukais, rubliais, vyčiais. Daugiausiai palaikymo susilaukė du variantai: muštukas ir litas. Nors muštuku vadintas LDK dukatas simbolizavo pinigų istorijos tęstinumą, tačiau laimėjo litas, kurį buvo paprasčiau ištarti užsieniečiams. Oficialiai litas buvo įvestas 1922 spalio 1 d., o nuolatiniai Lietuvos Banko banknotai buvo išspausdinti 1922 m. lapkričio 16 d. ir visą laiką išliko tarp stabiliausių pasaulio valiutų. Lito kursas su JAV doleriu buvo nustatytas santykiu 10 : 1. Lietuvos Bankas padengė litą turimomis aukso atsargomis (1 litas = 0,150462 gramų gryno aukso). Dėl litų gamybos 1922 m. rugpjūčio 28 d. Kaune buvo pasirašyta sutartis su A. Hasės litografijos firma iš Prahos. Čia buvo spausdinami pirmieji lietuviški litai: Adomo Varno sukurti 1, 2, 5, 10, 50 centų, 1, 2, 5, 10, 50 ir 100 litų banknotai. Lietuvos Bankui sėkmingai įvedus pirmuosius nacionalinius pinigus – popierinius litus ir centus – nutraukta piniginė unija su Vokietija. Tuo metu Lietuvos banko valdybos pirmininkas buvo Vladas Jurgutis, šiandien vadinamas „lito tėvu“. 
7 1.6 % Įkurtas Lietuvos universitetas | 1922 02 16
8 1.6 % Priimtas Žemės reformos įstatymas | 1922 04 03
9 1.5 % Lietuva susigrąžino Vilnių | 1920 08 26
10 1.5 % Pirmasis Lietuvos pripažinimas Vasario 16-osios akto pagrindu | 1918 12 12
11 1.3 % Įsteigta valstybės Prezidento institucija | 1919 04 04
12 1.1 % Dauguma Europos valstybių pripažino Lietuvą de jure | 1921 02 12 – 09 30
13 1.1 % Sudaryta pirmoji Lietuvos Laikinoji Vyriausybė | 1918 11 11
14 1.1 % Priimti Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai | 1918 11 02
15 1.0 % Lietuva gavo priėjimą prie Baltijos jūros | 1921 03 30
16 1.0 % Priimta Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija | 1920 06 10
17 1.0 % Lietuva tapo visateise Tautų Sąjungos nare | 1921 09 22
18 0.9 % Išleistas pirmasis įsakymas Lietuvos kariuomenei organizuoti | 1918 11 23
19 0.8 % Darbą pradėjo pirmasis Lietuvos parlamentas – Steigiamasis Seimas | 1920 05 15
20 0.8 % Rinkimai į Steigiamąjį Seimą | 1920 04 14 – 15
21 0.7 % Pasirašyta Lietuvos – Sovietų Rusijos taikos sutartis | 1920 07 12
22 0.7 % Vokietija pripažino Lietuvos valstybę (1917 12 11 akto pagrindu) | 1918 03 23
23 0.7 % Įkurtas Lietuvos paštas | 1918 11 16
24 0.7 % Priimtas nutarimas Klaipėdos kraštą prijungti prie Lietuvos | 1921 11 11
25 0.6 % Išleista pirmoji lietuviškų heraldinių simbolių studija | 1918 09 14
26 0.6 % Aukščiausios Lietuvos valdžios institucijos persikėlė į Kauną | 1919 01 02
27 0.6 % Išrinktas I Lietuvos Respublikos Seimas | 1922 10 10 – 11
28 0.6 % Įkurtas pirmasis valstybės remiamas Lietuvos teatras – Tautos teatras | 1919 05 21
29 0.6 % Lietuvos kariuomenė ties Radviliškiu laimėjo mūšį prieš bermontininkus | 1919 11 22
30 0.5 % Pradėjo veikti Aukštieji kursai | 1920 01 27
31 0.5 % Širvintų-Giedraičių mūšyje Lietuvos kariuomenė sumušė lenkų karių rinktinę | 1920 11 17 – 21
32 0.5 % Sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės Lietuvoje | 1922 04 23
33 0.5 % Sudaryta Bresto taikos sutartis | 1918 03 03
34 0.5 % Veiklą pradėjo Lietuvos bankas | 1922 10 02
35 0.5 % Prezidento pareigas pradėjo eiti Aleksandras Stulginskis | 1920 06 19
36 0.4 % Priimtas Tilžės aktas | 1918 11 30
37 0.4 % Ambasadorių konferencija Lietuvą pripažino de jure | 1922 12 20
38 0.4 % Įkurta pirmoji Lietuvos sporto organizacija – Lietuvos sporto sąjunga (LSS) | 1919 05 18
39 0.4 % Okupacinė vokiečių kariuomenė pasitraukė iš Vilniaus | 1918 12 31
40 0.4 % Įsteigta M. K. Čiurlionio galerija | 1921 12 14
41 0.4 % Sudarytas Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas | 1922 12 22
42 0.4 % Įkurta Lietuvių Meno kūrėjų draugija | 1920 01 29
43 0.4 % pirmasis profesionalus stacionarus dramos teatras Lietuvoje – Dramos vaidykla | 1920 12 19
44 0.3 % Išleistos pirmosios Lietuvoje kelių eismo taisyklės | 1920 02 17
45 0.3 % Įkurta Lietuvos telegramų agentūra ELTA | 1920 04 01
46 0.3 % Atidarytas Karo muziejus | 1921 02 16
47 0.3 % Išleistas šaukimas stoti savanoriais į Lietuvos kariuomenę | 1918 12 27
48 0.3 % Įkurta pirmoji Gamtos tyrimo stotis su muziejumi | 1919 06 15
49 0.3 % Sukurta skulptūra „Laisvė“ (Autorius Juozas Zikaras) | 1921 09 25
50 0.3 % Įkurta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | 1919 01 12
51 0.3 % Pirmosios Lietuvos kariuomenės aukos nepriklausomybės kovose | 1919 m. sausio – vasario mėn.
52 0.3 % Įsteigtas pirmasis Lietuvos valstybės apdovanojimas – Kryžius „Už Tėvynę“ | 1919 07 20
53 0.3 % Atskleistas POW sąmokslas prieš Lietuvos valstybę | 1919 m. rugpjūtis – rugsėjis
54 0.3 % Pirmuoju oficialiai pripažintu Lietuvos pasiuntiniu užsienyje tapo Jurgis Šaulys | 1918 11 20
55 0.3 % Vyko pirmosios Lietuvos futbolo pirmenybės | 1922 05 07 – 09 12
56 0.3 % JAV pripažino Lietuvos vyriausybę | 1922 07 28
57 0.3 % Priimtas pirmasis nepriklausomos Lietuvos savivaldybių įstatymas | 1919 10 10
58 0.3 % Jurgis Matulevičius-Matulaitis konsekruotas vyskupu ir paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją | 1918 12 01
59 0.3 % Lenkų kariuomenė užėmė Vilnių | 1919 04 19
60 0.3 % Įkurta Lietuvos Fizinio lavinimosi sąjunga (LFLS) | 1920 09 15
61 0.3 % Atidarytas pirmasis profesionalus operos teatras Lietuvoje – Operos vaidykla | 1920 12 31
62 0.2 % Atspausdinti pirmieji lietuviški pašto ženklai | 1918 12 24
63 0.2 % Surengta pirmoji Žemės ūkio ir pramonės paroda | 1922 09 10–20
64 0.2 % JAV prezidentui įteikti 1 mln. Amerikos piliečių parašų prašant pripažinti Lietuvą de jure | 1921 05 31
65 0.2 % Įsteigta Kauno meno mokykla | 1922 07 22
66 0.2 % Kauno burmistro pareigas pradėjo eiti Jonas Vileišis | 1921 09 30
67 0.2 % Įkurta Karo mokykla | 1919 01 15
68 0.2 % Vilhelmas fon Urachas išrinktas Lietuvos karaliumi Mindaugu II-uoju | 1918 07 11
69 0.2 % Lietuvos Respublikos Prezidentu išrinktas Aleksandras Stulginskis | 1922 11 13
70 0.2 % Įsteigta Karo aviacijos mokykla | 1919 03 12
71 0.2 % Atkurta Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS) | 1918 12 29
72 0.2 % Atidengtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ (Autorius Juozas Zikaras) | 1921 10 16
73 0.1 % Įkurta Lietuvos Tarybų Respublika | 1918 12 16
74 0.1 % Surengta pirmoji liaudies meno paroda | 1921 01 27
75 0.1 % Nustatyta pirmoji demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos | 1919 06 18
76 0.1 % Lenkų savigynos daliniai užėmė Vilnių | 1919 01 01
77 0.1 % Įvyko pirmasis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas | 1921 07 30 – 31
78 0.1 % Sudarytas Mažasis Seimas | 1920 10 22
79 0.1 % Priimtas pirmasis Lietuvos savivaldybių rinkimų įstatymas | 1921 03 21
80 0.1 % Atidarytas Pedagoginis muziejus | 1922 11 18
81 0.1 % Atidaryta pirmoji Lietuvių meno apžvalgos paroda | 1920 05 01
82 0.1 % Raudonosios armijos daliniai užėmė Vilnių | 1919 01 05
83 0.1 % Tarp Lietuvos ir Lenkijos pasirašyta Suvalkų sutartis | 1920 10 07
84 0.1 % Įsteigti Aukštesnieji Piešimo kursai | 1920 11 15
85 0.1 % Įkurta Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė | 1918 12 04
86 0.1 % Pradėjo veikti Centralinis statistikos biuras | 1921 01 01
87 0.1 % Pasirašyta konvencija Lietuvos ir Latvijos sienai nustatyti | 1921 05 14
88 0.1 % Įkurta Lietuvos Sporto Lyga (LSL) | 1922 03 22
89 0.1 % Įkurtas Lietuvos jachtklubas | 1921 09 07
90 0.1 % Įsteigta Centralinė metereologijos stotis | 1921 09 30
91 0.1 % Įvykdytas pirmasis pasikėsinimas prieš Lietuvos Vyriausybės narį (Ernestą Galvanauską) | 1921 11 25
92 0.1 % Išleistas Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymas | 1919 01 30
93 0.1 % Priimtas Milicijos įstatymas | 1920 05 14
94 0.0 % Įsteigti Aukštieji karininkų kursai | 1921 04 13
95 0.0 % Įvyko Vidurio Lietuvos Seimo rinkimai | 1922 01 08
96 0.0 % Įkurta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga | 1922 03 11
97 0.0 % Įkurta Vidurio Lietuvos valstybė | 1920 10 09
98 0.0 % Paskelbti belgų diplomato Paulo Hymanso projektai Vilniaus krašto problemai spręsti | 1921 05 20 ir 1921 09 03
99 0.0 % Įkurta bendra Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublika – Litbelas | 1919 02 27
100 0.0 % Įkurtas Čekoslovakijos konsulatas | 1922 05 01
Nerodyti visų rezultatų