Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai

I etapo rezultatai
1918–1922 m.

II etapo rezultatai
1923–1928 m.

III etapo rezultatai
1929–1934 m.

IV etapo rezultatai
1935–1940 m.

V etapo balsavimas
1918–1940 m.

II etapas: 1918–1934 m. Kurie įvykiai jums reikšmingiausi?
Tarpiniai balsavimo rezultatai
1 7.9 % Įkurtas Šiaulių „Aušros“ muziejus | 1923 03 11
2 5.0 % Surengta pirmoji Dainų šventė Lietuvoje | 1924 08 23–25
3 3.4 % Lietuvos sportininkai debiutavo olimpinėse žaidynėse (VIII vasaros olimpinėse žaidynėse Paryžiuje) | 1924 05 25
4 2.8 % Klaipėdos kraštas autonomijos teisėmis perduotas Lietuvai | 1923 02 16
5 2.8 % Lietuvos Respublikos prezidentu antrą kartą išrinktas Aleksandras Stulginskis | 1923 06 19
6 2.6 % Sukonstruotas ir išbandytas lietuviškas lėktuvas ANBO-I | 1925 07 14
7 2.3 % Pirmą kartą Valstybės prezidento rinkimuose kandidatavo moteris | 1926 06 07
8 2.3 % Įvykdytas Valstybės perversmas | 1926 12 17
9 2.2 % Lietuvos Respublikos prezidentu išrinktas Kazys Grinius | 1926 06 07
10 2.1 % Atidarytas Kauno Botanikos sodas | 1923 07 08
11 2.1 % Pasirašyta Klaipėdos krašto perdavimo Lietuvai konvencija | 1924 05 08
12 2.1 % Priimtas Lietuvos monetų įstatymas | 1924 06 20
13 2.0 % Įkurta Vilniui vaduoti sąjunga | 1925 04 26
14 1.9 % Įkurta Lietuvos pasienio policija | 1924 01 01
15 1.8 % Pirmojo Lietuvos stadiono statybos projekto pradžia | 1924 01 14
16 1.8 % Įvyko pirmasis visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas | 1923 09 17-22
17 1.7 % Paleistas I Lietuvos Respublikos Seimas | 1923 03 12
18 1.7 % Transliaciją pradėjo pirmoji nuolatinė Lietuvos radijo stotis | 1926 06 12
19 1.5 % Išrinktas Lietuvos Respublikos II Seimas | 1923 05 12-13
20 1.3 % Suburta Lietuvos vyrų futbolo rinktinė | 1923 06 24
21 1.3 % Pradėta kanalizacijos ir vandentiekio tinklų statyba | 1924 09 26
22 1.2 % Parengtas modernus Kauno vystymo planas | 1923 07 05
23 1.2 % Paskelbtas Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas | 1925 04 23
24 1.2 % Atidaryta M. K. Čiurlionio galerija | 1925 12 13
25 1.2 % Įkurtas pirmasis Lietuvos literatūros muziejus | 1923 03 12
26 1.2 % Ambasadorių konferencija nustatė Lietuvos sieną su Lenkija | 1923 03 15
27 1.1 % Pirmą kartą Lietuvoje paminėta Motinos diena | 1928 05 06
28 1.0 % Pradėtas leisti žurnalas „Keturi vėjai“ | 1924 m. sausis
29 1.0 % „Saulės“ namuose įsikūrė pirmoji Lietuvoje mergaičių progimnazija | 1923 07 28
30 1.0 % Įsteigtas Žemės bankas | 1924 05 17
31 1.0 % Pasirašyta Lietuvos ir Vokietijos sutartis dėl gyventojų optacijos (pilietybės pasirinkimo) | 1925 02 10
32 1.0 % Lietuvos kino pramonės pradžia | 1926 m. sausis – kovas
33 1.0 % Priimtas Vyties Kryžiaus ordino įstatymas | 1927 04 01
34 1.0 % Veiklą pradėjo bendrovė „Maistas“ | 1923 03 28
35 1.0 % Įkurta Lietuvių tautininkų sąjunga | 1924 08 17
36 1.0 % Popiežius Pijus XI įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją | 1926 04 04
37 1.0 % Įsigaliojo antroji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija | 1928 05 25
38 0.9 % Įvyko pirmasis vyrų krepšinio (basketbolo) čempionatas Lietuvoje | 1924 m. birželis
39 0.9 % Pasirašyta Lietuvos ir SSRS nepuolimo sutartis | 1926 09 28
40 0.9 % Įkurta Klaipėdos muzikos mokykla | 1923 09 30
41 0.9 % Surengtos pirmosios oficialios plaukimo varžybos Lietuvoje | 1924 06 24
42 0.9 % Lietuvoje panaikinta karo padėtis | 1926 07 02
43 0.8 % Dotnuvoje įsteigta Žemės ūkio akademija | 1924 09 03
44 0.8 % Lietuvos sportininkai pirmą kartą dalyvavo pasaulio čempionate | 1928 02 05
45 0.8 % Atidaryti Lietuvos banko rūmai Kaune | 1928 12 08
46 0.8 % Įkurta organizacija „Jaunoji Lietuva“ | 1927 10 08
47 0.7 % Lietuvos Respublikos debiutas Europos dailės parodiniame gyvenime | 1925 05 19
48 0.7 % Pasirašytas konkordatas su Šventuoju Sostu | 1927 09 27
49 0.7 % Pradėjo veikti Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ | 1927 10 21
50 0.7 % Patruliuoti pradėjo pirmasis karo laivas „Prezidentas Smetona“ | 1927 11 04
51 0.7 % Kaune pradėjo kursuoti pirmieji miesto autobusai | 1924 09 05
52 0.7 % Įkurta Lietuvos gaisrininkų draugijų sąjunga | 1924 05 12
53 0.7 % Lietuva dalyvavo Sankt Morico žiemos ir Amsterdamo vasaros olimpinėse žaidynėse | 1928 02 11-19 ir 1928 05 17-08 12
54 0.7 % Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio minėjimas | 1928 02 16
55 0.6 % Įkurta Lietuvos jūrininkų sąjunga (LJS) | 1923 03 27
56 0.6 % Surengta pirmoji medelių sodinimo šventė | 1923 05 01
57 0.6 % Paskelbtas pirmasis gražiausios lietuvaitės konkursas | 1925 m. sausis
58 0.6 % Įsteigtas Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultetas | 1925 03 21
59 0.6 % Paleistas III Lietuvos Respublikos Seimas | 1927 04 12
60 0.6 % Įsteigta konstitucinė institucija – Valstybės Taryba | 1928 09 21
61 0.6 % Įsteigtas Lietuvos aeroklubas (LAK) | 1927 05 01
62 0.6 % Įvyko pirmasis simfoninės muzikos koncertas | 1928 10 30
63 0.6 % Įkurta pirmoji Lietuvoje aklųjų švietimo įstaiga | 1927 02 27
64 0.6 % Įvyko Tauragės pučas | 1927 09 09
65 0.6 % Įvyko Klaipėdos krašto sukilimas | 1923 01 15
66 0.5 % Atidarytas liaudies universitetas „Pavasaris“ (vėliau – Motiejaus Valančiaus) | 1925 03 01
67 0.5 % Surengtas pirmasis Lietuvos ledo ritulio čempionatas (hokey ant ledo) | 1926 01 30
68 0.5 % Įvyko rinkimai į III Lietuvos Respublikos Seimą | 1926 05 8-10
69 0.5 % Paskelbtas ligonių kasų įstatymas | 1926 05 27
70 0.5 % Surengta pirmoji Lietuvos sporto šventė | 1926 08 21
71 0.5 % Įrengtas pirmasis viešas telefono automatas Kaune | 1928 12 07
72 0.5 % Įkurta Ateitininkų federacija | 1927 07 15
73 0.5 % Įkurta „Geležinio vilko“ organizacija | 1927 m. gruodis
74 0.4 % Pastatytas pirmasis profesionalios Lietuvos baleto trupės spektaklis | 1925 12 04
75 0.4 % Atvyko pirmoji Amerikos lietuvių ekskursija į Lietuvą | 1928 05 04
76 0.4 % Įvyko pirmojo lietuviško kino filmo „Kareivis – Lietuvos gynėjas“ premjera | 1928 11 23
77 0.4 % Prezidentas Antanas Smetona pradėjo keliones po Lietuvą | 1927 07 17
78 0.4 % Įsteigtas Lietuvos automobilių klubas (LAK) | 1926 03 20
79 0.4 % Įkurta Vyriausioji socialinio draudimo valdyba | 1926 05 18
80 0.4 % Surengta pirmoji visuotinė Mažosios Lietuvos dainų šventė | 1927 06 6–7
81 0.4 % Paskelbta Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija dėl karo padėties tarp Lietuvos ir Lenkijos nutraukimo | 1927 12 10
82 0.3 % Įkurta Lietuvos vegetarų draugija | 1924 01 13
83 0.3 % Įkurtas Lietuvos motociklistų klubas (LMK) | 1928 06 11
84 0.2 % Paskelbtas Prekių ženklų įstatymas | 1925 01 27
85 0.2 % Įsteigta Lietuvos karininkų šeimų moterų draugija | 1925 03 15
86 0.2 % Atidaryti Prekybos ir pramonės rūmai Kaune | 1925 06 18
87 0.2 % Įvyko pirmosios Lietuvos stalo teniso pirmenybės | 1927 03 12-13
88 0.2 % Lietuvoje atliktas pirmasis šuolis parašiutu iš lėktuvo | 1928 01 28
89 0.2 % Pasirašyta Lietuvos-Vokietijos prekybos sutartis | 1928 10 30
90 0.2 % Paklota pirmoji asfaltbetonio – meksfalto – danga Kaune | 1927 m. birželis
91 0.2 % Paskirtas pirmasis Klaipėdos krašto gubernatorius | 1924 10 21
92 0.2 % Paskelbtas Darbo inspekcijos įstatymas | 1925 01 17
93 0.1 % Įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos administracinis suskirstymas | 1927 01 01
94 0.1 % Atidaryti Žemės ūkio rūmai | 1926 05 27
95 0.1 % Suvaidintas pirmasis radijo teatro vaidinimas Lietuvoje | 1927 03 04
96 0.1 % Įvyko pirmasis rankinio turnyras Lietuvoje | 1927 09 27
97 0.1 % Išrinktas pirmasis Klaipėdos krašto Seimelis | 1925 10 19
98 0.1 % Darbą pradėjo III Lietuvos Respublikos Seimas | 1926 06 02
99 0.1 % Įsteigtas Priešalkoholinis muziejus | 1927 m. lapkritis
100 0.0 % Įkurta Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti | 1923 10 10
Nerodyti visų rezultatų