Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai

I etapo rezultatai
1918–1922 m.

II etapo rezultatai
1923–1928 m.

III etapo rezultatai
1929–1934 m.

IV etapo rezultatai
1935–1940 m.

V etapo balsavimas
1918–1940 m.

II etapas: 1918–1934 m. Kurie įvykiai jums reikšmingiausi?
Tarpiniai balsavimo rezultatai
1 7.9 % Įkurtas Šiaulių „Aušros“ muziejus | 1923 03 11
2 5.0 % Surengta pirmoji Dainų šventė Lietuvoje | 1924 08 23–25
3 3.4 % Lietuvos sportininkai debiutavo olimpinėse žaidynėse (VIII vasaros olimpinėse žaidynėse Paryžiuje) | 1924 05 25
4 2.8 % Klaipėdos kraštas autonomijos teisėmis perduotas Lietuvai | 1923 02 16
5 2.8 % Lietuvos Respublikos prezidentu antrą kartą išrinktas Aleksandras Stulginskis | 1923 06 19
6 2.6 % Sukonstruotas ir išbandytas lietuviškas lėktuvas ANBO-I | 1925 07 14
7 2.3 % Pirmą kartą Valstybės prezidento rinkimuose kandidatavo moteris | 1926 06 07
8 2.3 % Įvykdytas Valstybės perversmas | 1926 12 17
9 2.2 % Lietuvos Respublikos prezidentu išrinktas Kazys Grinius | 1926 06 07
10 2.1 % Atidarytas Kauno Botanikos sodas | 1923 07 08
11 2.1 % Pasirašyta Klaipėdos krašto perdavimo Lietuvai konvencija | 1924 05 08
12 2.1 % Priimtas Lietuvos monetų įstatymas | 1924 06 20
13 2.0 % Įkurta Vilniui vaduoti sąjunga | 1925 04 26
14 1.9 % Įkurta Lietuvos pasienio policija | 1924 01 01
15 1.8 % Pirmojo Lietuvos stadiono statybos projekto pradžia | 1924 01 14
16 1.8 % Įvyko pirmasis visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas | 1923 09 17-22
17 1.7 % Paleistas I Lietuvos Respublikos Seimas | 1923 03 12
18 1.7 % Transliaciją pradėjo pirmoji nuolatinė Lietuvos radijo stotis | 1926 06 12
19 1.5 % Išrinktas Lietuvos Respublikos II Seimas | 1923 05 12-13
20 1.3 % Suburta Lietuvos vyrų futbolo rinktinė | 1923 06 24
21 1.3 % Pradėta kanalizacijos ir vandentiekio tinklų statyba | 1924 09 26
22 1.2 % Parengtas modernus Kauno vystymo planas | 1923 07 05
23 1.2 % Paskelbtas Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas | 1925 04 23
24 1.2 % Atidaryta M. K. Čiurlionio galerija | 1925 12 13
25 1.2 % Įkurtas pirmasis Lietuvos literatūros muziejus | 1923 03 12
26 1.2 % Ambasadorių konferencija nustatė Lietuvos sieną su Lenkija | 1923 03 15
27 1.1 % Pirmą kartą Lietuvoje paminėta Motinos diena | 1928 05 06
28 1.0 % Pradėtas leisti žurnalas „Keturi vėjai“ | 1924 m. sausis
29 1.0 % „Saulės“ namuose įsikūrė pirmoji Lietuvoje mergaičių progimnazija | 1923 07 28
30 1.0 % Įsteigtas Žemės bankas | 1924 05 17
31 1.0 % Pasirašyta Lietuvos ir Vokietijos sutartis dėl gyventojų optacijos (pilietybės pasirinkimo) | 1925 02 10
32 1.0 % Lietuvos kino pramonės pradžia | 1926 m. sausis – kovas
33 1.0 % Priimtas Vyties Kryžiaus ordino įstatymas | 1927 04 01
34 1.0 % Veiklą pradėjo bendrovė „Maistas“ | 1923 03 28
35 1.0 % Įkurta Lietuvių tautininkų sąjunga | 1924 08 17
36 1.0 % Popiežius Pijus XI įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją | 1926 04 04
37 1.0 % Įsigaliojo antroji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija | 1928 05 25
38 0.9 % Įvyko pirmasis vyrų krepšinio (basketbolo) čempionatas Lietuvoje | 1924 m. birželis
39 0.9 % Pasirašyta Lietuvos ir SSRS nepuolimo sutartis | 1926 09 28
40 0.9 % Įkurta Klaipėdos muzikos mokykla | 1923 09 30
41 0.9 % Surengtos pirmosios oficialios plaukimo varžybos Lietuvoje | 1924 06 24
42 0.9 % Lietuvoje panaikinta karo padėtis | 1926 07 02
43 0.8 % Dotnuvoje įsteigta Žemės ūkio akademija | 1924 09 03
44 0.8 % Lietuvos sportininkai pirmą kartą dalyvavo pasaulio čempionate | 1928 02 05
45 0.8 % Atidaryti Lietuvos banko rūmai Kaune | 1928 12 08

Neoklasicizmo stiliaus apie 6 000 m² ploto Lietuvos banko rūmai buvo pastatyti pagal architekto Mykolo Songailos projektą. Statybos darbams vadovavo architektai Arnas Funkas ir Feliksas Vizbaras. Kertinis pastato akmuo padėtas 1925 m. pradžioje, o jau 1928 m. pabaigoje prelatas Jonas Mačiulis-Maironis pašventino baigtus statyti Lietuvos banko rūmus. Pastato vidus išsiskyrė ypatinga prabanga: apdailai naudotas natūralus ir dirbtinis marmuras, grindys išklotos metlacho plytelėmis ir parketu. Interjerą papuošė puošnūs šviestuvai ir brangūs įvairių stilių baldai. Rūmuose buvo įrengti elektriniai liftai, mechaninis šildymas, drėkinimas. Interjero tapybinį dekorą sukūrė dailininkai Petras Kalpokas, Vladas Didžiokas, Olga Dubeneckienė-Kalpokienė. Rūmus papuošė Justino Vienožinskio, Juozo Mikėno, Petro Rimšos, Kazio Šimonio, Antano Žmuidzinavičiaus, Adomo Galdiko, Kajetono Sklėriaus ir kitų menininkų kūriniai.

46 0.8 % Įkurta organizacija „Jaunoji Lietuva“ | 1927 10 08
47 0.7 % Lietuvos Respublikos debiutas Europos dailės parodiniame gyvenime | 1925 05 19
48 0.7 % Pasirašytas konkordatas su Šventuoju Sostu | 1927 09 27
49 0.7 % Pradėjo veikti Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ | 1927 10 21
50 0.7 % Patruliuoti pradėjo pirmasis karo laivas „Prezidentas Smetona“ | 1927 11 04
51 0.7 % Kaune pradėjo kursuoti pirmieji miesto autobusai | 1924 09 05
52 0.7 % Įkurta Lietuvos gaisrininkų draugijų sąjunga | 1924 05 12
53 0.7 % Lietuva dalyvavo Sankt Morico žiemos ir Amsterdamo vasaros olimpinėse žaidynėse | 1928 02 11-19 ir 1928 05 17-08 12
54 0.7 % Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio minėjimas | 1928 02 16
55 0.6 % Įkurta Lietuvos jūrininkų sąjunga (LJS) | 1923 03 27
56 0.6 % Surengta pirmoji medelių sodinimo šventė | 1923 05 01
57 0.6 % Paskelbtas pirmasis gražiausios lietuvaitės konkursas | 1925 m. sausis
58 0.6 % Įsteigtas Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakultetas | 1925 03 21
59 0.6 % Paleistas III Lietuvos Respublikos Seimas | 1927 04 12
60 0.6 % Įsteigta konstitucinė institucija – Valstybės Taryba | 1928 09 21
61 0.6 % Įsteigtas Lietuvos aeroklubas (LAK) | 1927 05 01
62 0.6 % Įvyko pirmasis simfoninės muzikos koncertas | 1928 10 30
63 0.6 % Įkurta pirmoji Lietuvoje aklųjų švietimo įstaiga | 1927 02 27
64 0.6 % Įvyko Tauragės pučas | 1927 09 09
65 0.6 % Įvyko Klaipėdos krašto sukilimas | 1923 01 15
66 0.5 % Atidarytas liaudies universitetas „Pavasaris“ (vėliau – Motiejaus Valančiaus) | 1925 03 01
67 0.5 % Surengtas pirmasis Lietuvos ledo ritulio čempionatas (hokey ant ledo) | 1926 01 30
68 0.5 % Įvyko rinkimai į III Lietuvos Respublikos Seimą | 1926 05 8-10
69 0.5 % Paskelbtas ligonių kasų įstatymas | 1926 05 27
70 0.5 % Surengta pirmoji Lietuvos sporto šventė | 1926 08 21
71 0.5 % Įrengtas pirmasis viešas telefono automatas Kaune | 1928 12 07
72 0.5 % Įkurta Ateitininkų federacija | 1927 07 15
73 0.5 % Įkurta „Geležinio vilko“ organizacija | 1927 m. gruodis
74 0.4 % Pastatytas pirmasis profesionalios Lietuvos baleto trupės spektaklis | 1925 12 04
75 0.4 % Atvyko pirmoji Amerikos lietuvių ekskursija į Lietuvą | 1928 05 04
76 0.4 % Įvyko pirmojo lietuviško kino filmo „Kareivis – Lietuvos gynėjas“ premjera | 1928 11 23
77 0.4 % Prezidentas Antanas Smetona pradėjo keliones po Lietuvą | 1927 07 17
78 0.4 % Įsteigtas Lietuvos automobilių klubas (LAK) | 1926 03 20
79 0.4 % Įkurta Vyriausioji socialinio draudimo valdyba | 1926 05 18
80 0.4 % Surengta pirmoji visuotinė Mažosios Lietuvos dainų šventė | 1927 06 6–7
81 0.4 % Paskelbta Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija dėl karo padėties tarp Lietuvos ir Lenkijos nutraukimo | 1927 12 10
82 0.3 % Įkurta Lietuvos vegetarų draugija | 1924 01 13
83 0.3 % Įkurtas Lietuvos motociklistų klubas (LMK) | 1928 06 11
84 0.2 % Paskelbtas Prekių ženklų įstatymas | 1925 01 27
85 0.2 % Įsteigta Lietuvos karininkų šeimų moterų draugija | 1925 03 15
86 0.2 % Atidaryti Prekybos ir pramonės rūmai Kaune | 1925 06 18
87 0.2 % Įvyko pirmosios Lietuvos stalo teniso pirmenybės | 1927 03 12-13
88 0.2 % Lietuvoje atliktas pirmasis šuolis parašiutu iš lėktuvo | 1928 01 28
89 0.2 % Pasirašyta Lietuvos-Vokietijos prekybos sutartis | 1928 10 30
90 0.2 % Paklota pirmoji asfaltbetonio – meksfalto – danga Kaune | 1927 m. birželis
91 0.2 % Paskirtas pirmasis Klaipėdos krašto gubernatorius | 1924 10 21
92 0.2 % Paskelbtas Darbo inspekcijos įstatymas | 1925 01 17
93 0.1 % Įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos administracinis suskirstymas | 1927 01 01
94 0.1 % Atidaryti Žemės ūkio rūmai | 1926 05 27
95 0.1 % Suvaidintas pirmasis radijo teatro vaidinimas Lietuvoje | 1927 03 04
96 0.1 % Įvyko pirmasis rankinio turnyras Lietuvoje | 1927 09 27
97 0.1 % Išrinktas pirmasis Klaipėdos krašto Seimelis | 1925 10 19
98 0.1 % Darbą pradėjo III Lietuvos Respublikos Seimas | 1926 06 02
99 0.1 % Įsteigtas Priešalkoholinis muziejus | 1927 m. lapkritis
100 0.0 % Įkurta Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti | 1923 10 10
Nerodyti visų rezultatų