Šimtmečio belaukiant: Reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) įvykiai

I etapo rezultatai
1918–1922 m.

II etapo rezultatai
1923–1928 m.

III etapo rezultatai
1929–1934 m.

IV etapo rezultatai
1935–1940 m.

V etapo balsavimas
1918–1940 m.

III etapas: 1918–1934 m. Kurie įvykiai jums reikšmingiausi?
Tarpiniai balsavimo rezultatai
1 4.3 % Vyko S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą | 1933 07 15–17
2 2.5 % Vyko ANBO IV eskadrilės skrydis aplink Europą | 1934 06 25–07 19
3 2.3 % Įvyko filmo „Onytė ir Jonelis“ premjera | 1931 10 09
4 2.3 % Įsteigtas pirmasis Lietuvos kurortas | 1933 04 22
5 2.2 % Įkurta Ventės rago ornitologijos stotis | 1929 m. rugsėjis
6 2.2 % Įsteigtas aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas – Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine | 1930 12 20
7 2.2 % Prasidėjo ralis „Aplink Lietuvą“ | 1931 07 24
8 2.2 % Atidarytas Žaliakalnio funikulierius | 1931 08 05
9 2.2 % Įsteigti Kūno kultūros rūmai | 1932 07 15
10 2.2 % Įsteigtas Valstybės saugumo departamentas | 1933 06 01
11 2.0 % Atidarytas Vilijampolės (Petro Vileišio) tiltas per Nerį | 1929 10 30
12 2.0 % Pradėta leisti „Lietuviškoji enciklopedija“ | 1931 11 01
13 1.7 % Pastatyti pirmieji „Lopšelio“ prieglaudos namai | 1931 06 22
14 1.7 % Įkurta Kauno konservatorija | 1933 02 07
15 1.7 % Pašventinti Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pamatai | 1934 06 29
16 1.5 % Įsteigta Lietuvos turizmo sąjunga | 1929 04 25
17 1.5 % Vyko pirmoji Lietuvoje motinų ir vaikų apsaugos konferencija | 1929 01 04–06
18 1.5 % Įkurta Lietuvos istorijos draugija (LID) | 1929 05 18
19 1.5 % Parodytas pirmasis garsinis filmas | 1930 m. sausis
20 1.5 % Atidarytas moderniausias šalyje „Forum“ kino teatras | 1930 12 25
21 1.5 % Pasirašyta Lietuvos, Estijos ir Latvijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartis | 1934 09 12
22 1.4 % Lietuvą pasiekė pasaulinė ekonominė krizė | 1929 m. liepa
23 1.4 % Atidaryti Centrinio pašto rūmai | 1931 12 31
24 1.4 % Pradėjo veikti aukštoji karo mokykla | 1932 04 01
25 1.4 % Įvyko pirmoji dailininkų grupės „Ars“ paroda | 1932 10 30–12 04
26 1.4 % Vyko Kauno elektros energijos vartotojų boikotas | 1933 04 23–30
27 1.4 % Įvyko voldemarininkų pučas | 1934 06 07
28 1.4 % Pirmą kartą paminėta Jūros diena | 1934 08 11–12
29 1.2 % Paskelbtas Emigracijos įstatymas | 1929 10 21
30 1.2 % Pradėjo veikti pirmoji vaikų sanatorija | 1934 m. gruodis
31 1.1 % Atidarytas Vytauto Didžiojo tiltas per Nemuną | 1930 01 11
32 1.1 % Vyko jubiliejinių Vytauto Didžiojo metų renginiai | 1930 02 16–11 23
33 1.1 % Paskelbtas sprendimas Kaune pastatyti Vytauto Didžiojo muziejų | 1930 02 28
34 1.1 % Paskelbtas Švenčių ir poilsio dienų įstatymas | 1930 05 14
35 1.1 % Pastatyti ugniagesių rūmai | 1930 m. liepa
36 1.1 % Vokietija paskelbė Lietuvai ekonominę blokadą | 1934 03 14
37 1.1 % Pastatytas naujas keltas į Smiltynę | 1934 m. pavasaris
38 1.1 % Šakių Naumiestis pavadintas Kudirkos Naumiesčiu | 1934 06 10
39 0.9 % Priimtas Vytautui Didžiajam minėti įstatymas | 1929 12 31
40 0.9 % Paskelbtas Klaipėdos bylos sprendimas | 1932 08 11
41 0.9 % Paskelbtas susirinkimų ir pramogų įstatymas | 1932 08 05
42 0.9 % Įsteigtas „Motinos ir vaiko muziejus“ | 1932 12 04
43 0.9 % Lietuvoje paminėta periodinės spaudos šimtmečio sukaktis | 1932 12 04
44 0.9 % Surengta pirmoji individuali fotografijų paroda | 1932 12 18
45 0.9 % Oficialiu Sartų žirgų lenktynių globėju tapo Žemės ūkio rūmai | 1933 02 02
46 0.9 % Įvyko pirmasis muziejininkų ir kraštotyrininkų suvažiavimas | 1933 06 10–11
47 0.9 % Paskelbtas Tautai ir valstybei saugoti įstatymas | 1934 02 08
48 0.8 % Pradėjo veikti centralizuotas Kauno miesto vandentiekis | 1929 12 15
49 0.8 % Įkurta Lietuvos prekybininkų ir amatininkų sąjunga | 1930 06 05
50 0.8 % Patvirtintas naujas Lietuvos universiteto statutas | 1930 06 07
51 0.8 % Įsigaliojo Lietuvos skautų sąjungos (LSS) įstatymas | 1930 10 01
52 0.8 % Pradėjo veikti Petrašiūnų šiluminė elektrinė | 1930 11 11
53 0.8 % Įkurta Lietuvos gamtininkų draugija | 1931 05 02
54 0.8 % Pradėti Kauno pilies griuvėsių archeologiniai tyrimai | 1932 05 11
55 0.8 % Paskelbti visuotinio Lietuvos žemės ūkio surašymo duomenys | 1932 m. gruodis
56 0.8 % Įsteigta Lietuvos fotomėgėjų sąjunga | 1933 01 15
57 0.8 % Užfiksuotas didžiausias meteoritų lietus Lietuvoje | 1933 02 02
58 0.8 % Įkurta Generalinė darbininkų atstovybė | 1934 02 18
59 0.8 % Pradėtos rinkti aukos badaujantiems Vilniaus krašto lietuviams | 1934 03 13
60 0.8 % Vyko estafetė per Lietuvą | 1934 09 08–09
61 0.8 % Įsteigtas pirmasis „Rotary“ klubas Lietuvoje | 1934 10 15
62 0.6 % Įkurta Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) | 1929 03 22
63 0.6 % Nukrito Andrioniškio meteoritas | 1929 02 09
64 0.6 % Susikūrė Nepriklausomųjų dailininkų draugija | 1930 m. balandis
65 0.6 % Lietuvos vyrų rinktinė debiutavo pasaulio šachmatų olimpiadoje | 1930 m. liepa
66 0.6 % Lietuva prisijungė prie Tarptautinės automobilių judėjimo konvencijos | 1930 12 12
67 0.6 % Lietuva ratifikavo penkias tarptautines darbo konvencijas | 1931 06 19
68 0.6 % Įvyko pirmasis skrydis Lietuvoje sukonstruotu sklandytuvu | 1931 11 14
69 0.6 % Įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti | 1932 02 07

Nuo XIX a. dėl emigracijos lietuvių tauta pradėjo sklisti po pasaulį. 1918–1940 m. iš Lietuvos pasitraukė apie 100 tūkst. gyventojų, daugiausia dėl ekonominių priežasčių. Emigrantų keliai vedė į JAV, Kanadą ir Pietų Ameriką (Argentiną, Braziliją, Urugvajų). 1929 m. kilusi pasaulinė ekonominė krizė pablogino šios kartos emigrantų gyvenimo sąlygas, todėl Lietuvos visuomenininkai nutarė rūpintis išeiviais. Šiuo tikslu buvo įkurta Draugija užsienio lietuviams remti. Jos pirmininku tapo teisininkas Rapolas Skipitis. Draugija siekė sukurti bendrą visų pasaulio lietuvių organizaciją, remti lietuvių mokyklas užsienyje, siųsti joms mokytojus, steigti bibliotekas, remti lietuvišką spaudą. Draugijos iniciatyva 1935 m. rugpjūčio 11–17 d. Kaune vyko I Pasaulio lietuvių kongresas. Organizacija siekė įkurti Pasaulio lietuvių sąjungą ir labiau plėtoti pasaulio lietuvių kultūrinius ir ekonominius ryšius.

70 0.6 % Įsteigta Lietuvos rašytojų draugija | 1932 02 21
71 0.6 % Įvyko pirmasis Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas | 1932 10 07–08
72 0.6 % Klaipėdos krašte įsteigta pirmoji nacistinė partija | 1933 03 17
73 0.6 % Įkurta Didžiosios ir Mažosios Lietuvos kultūrino bendradarbiavimo sąjunga | 1933 04 08
74 0.6 % Atidaryta pirmoji Namų pramonės paroda | 1934 02 15
75 0.6 % Įvyko pirmasis tautinis Lietuvos eucharistinis kongresas | 1934 06 28– 07 01
76 0.6 % Vyko Prezidento Antano Smetonos 60-mečio renginiai | 1934 09 08–10
77 0.5 % Karolis Reisonas parengė įspūdingą Prisikėlimo bažnyčios projektą | 1929 m. spalis
78 0.5 % Įkurta bendrovė „Marginiai“ | 1930 gruodis
79 0.5 % Įkurta „XXVII Knygos mėgėjų draugija“ | 1930 12 17
80 0.5 % Pastatyti žemės ūkio rūmai | 1931 09 01
81 0.5 % Įkurtas Žemaičių muziejus „Alka“ | 1932 02 16
82 0.5 % Įsigaliojo Kino teatrų įstatymas | 1932 08 01
83 0.5 % Priimtas Teismų santvarkos įstatymas | 1933 07 11
84 0.5 % Lietuvoje lankėsi pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas Robertas Baden-Powellis | 1933 08 17
85 0.5 % Viešojo gyvenimo kontrolei įsteigtas Spaudos skyrius | 1934 03 03
86 0.3 % Išėjo pirmasis žurnalo „Trečias frontas“ numeris | 1930 m. sausis
87 0.3 % Įvestas degtukų monopolis | 1930 04 12
88 0.3 % Įkurta akcinė bendrovė „Kauno audiniai“ | 1930 06 28
89 0.3 % Paskelbtas „Pienocentro“ rūmų statybos konkursas | 1931 03 18
90 0.3 % Įkurtas Valstybės teatro Šiaulių skyrius | 1931 08 01
91 0.3 % Pradėjo veikti Marijampolės cukraus fabrikas | 1931 10 15
92 0.3 % Paskelbtas Valstybės loterijos įstatymas | 1932 04 09
93 0.3 % Įvyko pirmasis „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ (JSO) sąskrydis | 1933 07 01–02
94 0.2 % Priimtas Valstybės teatro įstatymas | 1929 11 13
95 0.2 % Petrašiūnuose pradėjo veikti silikatinių dirbinių gamykla „Bitukas“ | 1929 m. gruodis
96 0.2 % Lietuva prisijungė prie Tarptautinės opiumo konvencijos | 1931 01 17
97 0.2 % Įkurta Lietuvos kinematografininkų mėgėjų sąjunga | 1931 05 02
98 0.2 % Paskelbtas Prezidento rinkimų įstatymas | 1931 11 25
99 0.2 % Patvirtinti nauji Taupomųjų valstybės kasų įstatai | 1932 06 18
100 0.2 % Įsteigtas Klaipėdos prekybos institutas | 1934 10 04
Nerodyti visų rezultatų