Lietuvos himnu nuo piliakalnių paskelbus Respublikos šimtmečio šventimo pradžią kviečiame išnaudoti lietingą vasarą susipažinimui su Pirmąja Lietuvos Respublika (1918–1940 m.). Istorinėje Prezidentūroje veikia paroda „Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.), kurioje sužinosite, kaip tarpukario visuomenė šventė valstybės šventes ir minėjo įvairius jubiliejus. Taip pat lankytojams siūlomos dvi naujos edukacinės programos, supažindinančios su valstybės kūrėjais ir neabejinga tarpukario visuomene. Pažinti, suprasti, didžiuotis – tik taip mes sulauksime kito Lietuvos šimtmečio minėjimo!

„Veidai ir vardai: ar pažįsti mūsų valstybės kūrėjus?“
Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirta edukacinė programa supažindina su Vasario 16-tosios kūrėjais ir puoselėtojais. Gimę įvairiuose Lietuvos kampeliuose, išsilavinimą įgiję Vakarų šalių arba imperinės Rusijos universitetuose, savo profesinę ir politinę brandą didžioji dalis Pirmosios Lietuvos Respublikos iškilių asmenybių pasiekė Kaune. Vasario 16-osios akto signatarai, žymūs politikai, verslo, kultūros, švietimo ir sporto atstovai paliko labai ryškius ženklus ateities kartoms. Edukacinės programos metu jos dalyviai susipažins su šiais žmonėmis ir jų darbais Lietuvai. Dirbdami komandomis ir naudodamiesi turimomis informacinėmis technologijomis edukacijos dalyviai identifikuos pateiktas asmenybes ir kūrybiškai, pvz. repuodami, pristatys jas kitiems edukacijos dalyviams.
Trukmė: 45 min. Edukacijos dalyvių skaičius: nuo 10 iki 25. Tinkama: 14+, taip pat šeimoms su vaikais 10+

„Nebūk abejingas!“
Edukacinės programos tikslas – per konkrečius pavyzdžius istorijoje ir dabartyje parodyti neabejingos ir pilietiškos visuomenės galimybes dalyvauti valstybės gerovės kūrime. Programos dalyviai supažindinami su pamatinėmis pilietinės visuomenės vertybėmis bei svarbiausiomis tarpukario Lietuvos patriotinėmis, aplinkosauginėmis, švietimo ir labdaros akcijomis, kuriose matomi neabejingos visuomenės susiorganizavimo pavydžiai. Išryškinami šiandieninės ir tarpukarinės visuomenės požiūrių skirtumai į neatlygintiną veiklą, savanorišką darbą organizacijose bei draugijose. Edukacinės programos dalyviai taip pat praktiškai įsitikina, kad daugybės gyvenimiškų situacijų baigtis ar problemų sprendimas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Pirmosios pagalbos suteikimas, aplinkos tausojimas, netgi šiukšlių rūšiavimas – edukacinės programos metu išmokstami maži dalykai, kurie daro didelę įtaką mūsų visuomenės savijautai ir gerbūviui!
Trukmė: 45 min. Edukacijos dalyvių skaičius: nuo 10 iki 25. Tinkama: 10+

Užsiėmimo kaina moksleiviui – 2 Eur; suaugusiam – 4 Eur.

Daugiau edukacinių programų mokiniams

Daugiau edukacinių programų suaugusiems

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos Prezidentūra
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kamane
 • Kauno miesto muziejus
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Lions
 • Nortija
 • Nuova