Paroda veikia 2018 m. vasario 15 d. – 2021 m. gruodžio 1 d.

Pažinti, suprasti, didžiuotis – su tokiu šūkiu Istorinė Prezidentūra 2013-aisiais pradėjo penkerių metų trukmės projektą „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“. Pirmoji pradėjusi galvoti apie artėjantį moderniosios Lietuvos valstybės šimtmetį, muziejaus kūrybinė komanda ieškojo veiklos formų, galinčių daryti visuomenei ilgalaikį poveikį. Tad buvo atsisakyta trumpalaikių triukšmingų akcijų ir pasirinkta nuosekli valstybės istorijos pažinimą ir dalyvavimą skatinanti veikla. Per ketverius projekto metus visuomenė įvairiomis interaktyviomis formomis (Vasario 16-osios šventiniais renginiais, protų mūšiais, balsavimu muziejuje ir internetu) supažindinta su 400 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių. Muziejaus istorikai labai kruopščiai atrinko ir aprašė visus svarbiausius to laikotarpio momentus, siekdami kuo įvairiapusiškiau atskleisti politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenimą. Be kertinių valstybės sąrangos (Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo, Konstitucijos ir kt.), diplomatijos (Lietuvos pripažinimo de jure ir de facto, tarptautinių sutarčių, ultimatumų ir kt.), vidaus politikos (Seimo ir Prezidento rinkimų, Lietuvos kariuomenės ir policijos kūrimo ir kt.), švietimo (Lietuvos universiteto įkūrimo, švietimo reformos ir kt.), socialinės apsaugos (pirmųjų modernių vaikų prieglaudos namų, ligoninių statybos ir kt.) momentų, ne mažiau svarbūs ir sporto (tautinė olimpiada, nauji sporto statiniai, tarptautiniai sportininkų  laimėjimai ir kt.), kultūros (atidaryti muziejai, kino teatrai, sukurti lietuviški filmai ir kt.), finansų ir ekonomikos (lito įvedimas, žemės reforma ir kt.), komunikacijos ir susisiekimo (pašto, radiofono įkūrimas, naujų tiltų statyba ir kt.) įvykiai, labai praturtinantys mūsų žinias apie du pirmuosius moderniosios Lietuvos dešimtmečius.

Per ketverius projekto metus visuomenė aktyviai balsavo (daugiau nei 20 tūkst. balsų) ir iš 400 atrinko 100, jų nuomone, pačių reikšmingiausių įvykių, kurie penktojo etapo metu buvo sureitinguoti ir vizualizuoti šioje parodoje. Kiekvieną įvykį iliustruoja archyvinės nuotraukos, dokumentai, vertingi eksponatai iš muziejaus fondų. Nemažai įdomių eksponatų pasiskolinta iš kitų šaltinių – maloniai bendradarbiauti sutiko 30 įvairių atminties institucijų (archyvų, bibliotekų, muziejų) ir 20 privačių asmenų. Parodą labai pagyvina įvairios interaktyvios edukacinės veiklos: Agento Mažylio slaptųjų operacijų, Radijo studijos, Pasiklydusių laiškų, Aviacijos pasiekimų ir kt. Patiems mažiausiems sukurtas Mažylių kampelis, kuriame 3-7 metų vaikams skirtos smagios edukacinės dėlionės bei kitos užduotys.

Šių dienų Lietuvos visuomenės žvilgsnį į Pirmąją Lietuvos Respubliką atskleidžia ne tik balsavimo rezultatai, bet ir parodoje rodomas trumpo metro filmas. Jį kūrusi Vytauto Didžiojo universiteto studentų komanda, vadovaujama Laisvūno Karvelio, kalbino šių dienų herojus, žmones, kurie savo darbu ir visuomenine veikla įkvepia aplinkinius ir kuria istoriją.

Istorinės Prezidentūros projekto „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“ komanda tikisi, kad ši paroda padės visapusiškai pažinti Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį, paskatins geriau suprasti įvairius to meto procesus ir suteiks tvirtą pagrindą didžiuotis savo valstybe.

Projekto vadovė
Renata Mikalajūnaitė

Parodos ambasadorius
Prof. Dr. Liudas Mažylis

Parodos kuratorės
Justina Minelgaitė
Dr. Ingrida Jakubavičienė

Kuratorėms talkino
Jovita Jankauskienė
Rita Škiudienė

Kalbos redaktorė
Renata Endzelytė

Vertėjas į anglų kalbą
Armandas Rumšas

Parodos dizaineris
Andrejus Repovas

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros taryba

Rėmėjas
Įmonių grupė NUOVA

Parodos partneriai
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Šiaulių „Aušros” muziejus
Vytauto Didžiojo universitetas
Kauno technologijos universitetas

Parodos draugai
A. ir P. Galaunių namai
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
J. Zikaro memorialinis muziejus
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija
Kauno miesto muziejus
Kauno Prisikėlimo bažnyčios archyvas
Kauno regioninis valstybės archyvas
Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos liaudies ir buities muziejus
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos sporto muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos muziejus
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Pasieniečių muziejus
VDU Botanikos sodas
Latvijas Sporta Muzejs
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (Vokietija)

Parodos bičiuliai
J.E. Valdas Adamkus
Eleonora Baltuškevičienė
Vida Bartkienė
Teodoras Biliūnas
Petras Bingelis
Liucija Kubiliūtė-Brazdilienė
Antanas Burkus
Ramūnas Janulaitis
Liudvikas Lašas
Algirdas Markūnas
Jonas Navikas
Jonas Palys
Stanislovas Sajauskas
Jonas Vaičenonis
Virginija Skučaitė
Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė
Stanislovas Šimanauskas
Dalia Vasiliauskaitė
Kęstutis Vasiliauskas
Gražina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania