2008 09 05 – 2010 06 10 paroda „Baltosios pirštinės: oficialioji ir neoficialioji diplomatija Kaune 1918–1940 m.“ 

Mintis surengti parodą skirtą diplomatijai kilo kartu su poreikiu paminėti Lietuvos Respublikos 90-metį.

Tikriausiai ne kiekvienam žinoma, kad baltosios pirštinės – vienas būdingiausių diplomato atributų. Taip pat dažnai ne visai suprantama, koks iš tiesų yra diplomato darbas, bei kokia didelė diplomatinės veiklos reikšmė valstybei, dar mažiau pažįstama diplomatinio darbo neoficialioji pusė. Diplomatijos istorija reikšminga visos valstybės istorijos dalis. O kokia gi buvo ta oficialioji ir neoficialioji diplomatija 1918-1940 m. Lietuvoje?

1918-1924 m. Lietuvos diplomatijai žengiant pirmuosius žingsnius, susidurta su dideliais išbandymais. Parodoje „Baltosios pirštinės: oficialioji ir neoficialioji diplomatija Kaune 1918–1940 m.“ apžvelgiami įvairūs Lietuvos diplomatų darbo aspektai, atskleidžiami svarbiausi Lietuvos diplomatijos pasiekimai ir nesėkmės. Esama atskirų Lietuvos diplomatijos veikėjų studijų, tačiau šia paroda siekiama lankytojus supažindinti su bendru Lietuvos ir užsienio diplomatų Lietuvoje veiklos paveikslu, atskleisti įdomias diplomatinio darbo detales. 

Parodą sudaro keturios dalys, išdėstytos skirtingose salėse. Pirmosios salės ekspozicija siekiama parodyti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo kelią, Lietuvos diplomatinius santykius su užsieniu, bei užsienio valstybių diplomatinę veiklą Lietuvoje. Antrojoje salėje supažindinama su Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos veikla, o trečiojoje – su vieno Lietuvos užsienio reikalų ministrų, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio gyvenimu bei darbu. Ketvirtoji parodos salė skirta pažvelgti į diplomatų gyvenimo užkulisius. 

Parodoje eksponuojamos įvairios aptariamojo laikotarpio fotografijos, atskleidžiančios diplomatų darbo (kredencialų įteikimų, oficialių susitikimų, sutarčių pasirašymų), poilsio, asmeninio gyvenimo detales. Lankytojams taip pat pristatoma dokumentiniais kadrais paremta videoinstaliacija apie Lietuvos diplomatiją 1918-1940 m., įvairūs su diplomatine veikla susiję dokumentai, atskirus asmenis ar įvykius pašiepiančios karikatūros, spaudos leidinių straipsniai, asmeniniai diplomatų daiktai, jiems skirtos dovanos, diplomatų aplinkos detalės. 

Už ekspozicijai suteiktą medžiagą dėkojame 
Lietuvos centriniam valstybės archyvui (LCVA) 
Vytauto Didžiojo karo muziejui (VDKM) 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriui (ČDM) 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Archyvui (ČDM) 
VDU Lietuvių išeivijos institutui (VDU ISC) 
Lozoraičių muziejui, VDU 
Lietuvos nacionaliniam muziejui (LNM) 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui 
Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejui
Prof. Stanislovui Sajauskui 
Prof. Daliai Brazauskienei 
Marijai Urbšytei 
Lenkijos Respublikos ambasadai ir Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) 
Jungtinės karalystės ambasadai Lietuvoje ir ambasadoriui p. Simon John Butt 
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai Lietuvoje ir Dr. Martin Kröger iš Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo
Kauno viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriui 

Dėkojame rėmėjams 
Kultūros rėmimo fondui 
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai 
Kauno miesto savivaldybei 
Lenkijos Respublikos ambasadai Lietuvoje
Prancūzų kultūros centrui Vilniuje 
Italijos Respublikos ambasadoriui Lietuvoje 

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą rengiant parodą
Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Dizaino katedros vedėjui prof. Jonui Venckūnui ir Dizaino katedros studentams Viktorijai Chomaziuk ir Viliui Petrauskui
Anthony Packer, Lietuvos Respublikos garbės konsului Jungtinėje Karalystėje, Velse
Prof. Alfred Erich Senn
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus vedėjai Janinai Savickienei ir kolegoms
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Archyvo vedėjai Vaidai Rakutienei

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania