Pasaulinės pabėgėlių dienos proga birželio 20 d. Lietuvos Raudonasis Kryžiaus pakvietė į iškylą Istorinės Prezidentūros sodelyje. 

Galerijoje 31 nuotrauka.