Kasmetinė Stasio Lozoraičio premija sausio 9 d. Istorinėje Prezidentūroje Kaune įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos centro valdybos pirmininkei, žurnalo „Rasos“ vyriausiajai redaktorei Gražinai Viktorijai Petrošienei. Laureatė įvertinta už ilgametį žurnalistinį darbą, aktyvų moraliosios žurnalistikos propagavimą, turiningą kultūrinę ir šviečiamąją veiklą, nuolatines pastangas pažadinti visuomenės susidomėjimą ir pasididžiavimą lietuvių tautos tradicijomis, Lietuvos istorija.

Galerijoje 26 nuotraukos.