Kovo 5 d. Istorinėje Prezidentūroje Kaune vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimas. Diskusijoje apie kelią į Nepriklausomą Lietuvą dalyvavo Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ., Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė Nijolė Oželytė, Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesorius Egidijus Aleksandravičius, Kauno Kovo 11-oios gimnazijos mokinės Kamilė Berinkevičiūtė ir Laura Lodaitė. Renginį moderavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Kauno miesto savivaldybės Tarybos narė Edita Gudišauskienė. Koncertinę programą atliko Kauno pirmosios muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis.

Galerijoje 10 nuotraukų.