Vilniaus g. 33, dabar (2014 m.) Istorinė LR Prezidentūra Kaune 1919–1940 m. pastate buvo įsikūrusi Lietuvos Prezidento rezidencija – svarbiausias tarpukario politinis centras. Čia esminius valstybės gyvenimo klausimus iki išnaktų sprendė visi trys Pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentai: Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius. Pirmame aukšte buvo įrengtas Prezidento šeimos butas, budinčiojo karininko ir adjutanto kambariai. Antrame aukšte – darbo kabinetas, mažasis salonėlis, valgomasis ir audiencijų salė. Rūmuose vizitavo Lietuvos ir užsienio diplomatinis korpusas, politikai, įvairių organizacijų atstovai. Audiencijų salėje vyko užsienio pasiuntinių kredencialų įteikimas Prezidentui, buvo įteikiami Lietuvos valstybės apdovanojimai, minimos įvairios šventės, sukaktys. Rūmų kiemelyje, atvykus aukštiems svečiams, buvo išrikiuojama garbės sargyba, grojamas maršas, o jų automobiliai pasitinkami prie pat centrinio įėjimo. Valstybinių švenčių ir sukakčių proga sodelyje rinkdavosi studentai, visuomeninių ir karinių organizacijų nariai, kurie nekantriai laukdavo Prezidento sveikinimo kalbos iš rūmų balkono. Prezidentūroje 1940 m. birželio 15-osios naktį paskutinį kartą buvo susirinkęs Nepriklausomos Lietuvos Ministrų kabinetas, turėjęs priimti SSRS ultimatumą. Pastatas statytas XIX a. vid. kaip privatus gyvenamasis namas, vėliau čia buvo įsikūrusi Kauno gubernijos gubernatoriaus rezidencija. Pirmojo pasaulinio karo metais čia rezidavo Vokietijos kaizeris Vilhelmas II, vokiečių karinė administracija. Rūmų architektūroje aiškūs ankstyvojo istorizmo bruožai, papildyti XIX a. pabaigai būdingais architektūriniais elementais.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania