Pirmieji Prezidento rinkimai atkurtoje Lietuvos Respublikoje įvyko praėjus beveik trims metams po Nepriklausomybės atkūrimo – 1993 m. Skirtingai nei Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) laikotarpiu, šįkart pirmiausia buvo išrinkta Aukščiausioji Taryba, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą 1990 m. kovo 11 d., tuomet priimta Konstitucija ir tik po to surengti Prezidento rinkimai. 1992 m. referendumu buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, kuria buvo atkurta Prezidento institucija. 1992 m. Seimo rinkimuose laimėjus Demokratinei darbo partijai, jos lyderis Algirdas Mykolas Brazauskas buvo išrinktas Seimo Pirmininku ir tą pačią dieną (1992 m. spalio 25 d.), vadovaujantis Konstitucija, pradėjo laikinai, iki Prezidento rinkimų, eiti Prezidento pareigas. 

Pirmieji Prezidento rinkimai atkurtoje Lietuvos Respublikoje įvyko 1993 m. vasario 14 d. Šie rinkimai iš esmės skyrėsi nuo Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) Prezidento rinkimų tuo, kad pagaliau savo valią tiesiogiai galėjo pareikšti visi balsavimo teisę turėję Lietuvos Respublikos piliečiai. 

Atkurtoje Lietuvos Respublikoje (nuo 1990 m.) įvyko penkeri Prezidento rinkimai: 1993, 1997, 2002, 2004, 2009 metais. Tiesa, rinkėjai balsuoti ėjo aštuonis kartus. Taip atsitiko dėl to, kad 1997, 2002 ir 2004 metais Prezidento iš pirmo karto išrinkti nepavyko, tad prireikė antrojo rinkimų turo. Prezidentas laikomas išrinktu pirmajame rinkimų ture, jei už kandidatą balsuoja daugiau nei 50%visų rinkėjų ir jeigu kandidatas gauna daugiau nei pusę savo nuomonę pareiškusių piliečių balsų. Jei dalyvauja mažiau nei pusė rinkėjų, Prezidentu skelbiamas gavęs daugiausia, bet ne mažiau nei 1/3 visų rinkėjų balsų. Nesurinkus reikiamos daugumos pirmajame ture, rengiamas antrasis, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 

Lyginant su 1919–1940 m. rinkimais, gerokai padaugėjo ir norinčiųjų tapti Prezidentu. Šiuos penkeriuose rinkimuose net 31 kandidatas mėgino laimę. Daugiausia kartų kandidatavo Valdas Adamkus ir Kazimira Danutė Prunskienė – po tris, po du kartus bandė laimę – Artūras Paulauskas, Kazys Bobelis, Vytenis Andriukaitis. 

Didžiausio rinkėjų palaikymo (lyginant visus Prezidento rinkimus vykusius nuo 1993 m.) sulaukė Dalia Grybauskaitė. Už ją 2009 metų rinkimuose balsavo 68,21% rinkėjų, tai – rekordas jei žiūrėtume tik į procentinę balsų išraišką (antroje vietoje liko 1993 m. rinkimus laimėjęs Algirdas Brazauskas – jį tąkart palaikė 60,1% rinkėjų). Tačiau žvelgiant į skaitlinę rinkėjų išraišką – didžiausios paramos yra sulaukęs Algirdas Brazauskas, už jį 1993 m. balsavo 1.211.070 rinkimų teisę turėjusių piliečių, antroje vietoje lieka Dalia Grybauskaitė, kuri 2009 m. rinkimuose gavo 950.407 balsus. 

Po Nepriklausomybės atkūrimo aktyviau Prezidento posto ėmė siekti moterys. Pirmą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo moters kandidatūra Prezidento rinkimuose buvo iškelta tik 2002 m. rinkimuose. Iki šiol keturios moterys, trijuose rinkimuose iš penkerių, pretendavo tapti Prezidentėmis, o nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės pareigas eina Dalia Grybauskaitė. 

1993 m. – Prezidento rinkimai: 

 Prezidentu išrinktas: Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS 

Rinkimai įvyko 1993 m. vasario 14 d. 
Rinkimuose dalyvavusių rinkėjų procentas: 78,6%

Kandidatai: 

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS (60,1%) 
Stasys LOZORAITIS (38,1%) 

 Išrinktasis Prezidentas prisiekė Tautai ir pradėjo eiti pareigas – 1993 m. vasario 25 d. 

1997 m. – Prezidento rinkimai:

 Prezidentu išrinktas: Valdas ADAMKUS 

Pirmasis rinkimų turas įvyko: 1997 m. gruodžio 21 d. 
Pirmajame rinkimų ture dalyvavo 71,45% rinkėjų

Pirmojo rinkimų turo kandidatai: 

Artūras PAULAUSKAS (45,28%)
Valdas ADAMKUS (27,90%)
Vytautas LANDSBERGIS (15,92%) 
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (5,72%)
Kazys BOBELIS (3,96%) 
Rolandas PAVILIONIS (0,87%) 
Rimantas SMETONA (0,36%) 

Antrasis rinkimų turas įvyko: 1998 m. sausio 4 d. 
Antrajame rinkimu ture dalyvavo 73,66 % rinkėjų 

Antrojo rinkimų turo kandidatai: 

Valdas ADAMKUS (50.37%)
Artūras PAULAUSKAS (49.63%)

 Išrinktasis Prezidentas prisiekė Tautai ir pradėjo eiti pareigas – 1998 m. vasario 26 d. 

2002 m. – Prezidento rinkimai: 

 Prezidentu išrinktas: Rolandas PAKSAS 

Pirmasis rinkimų turas įvyko: 2002 m. gruodžio 22 d. 
Pirmajame rinkimų ture dalyvavo 53,92% rinkėjų

Pirmojo rinkimų turo kandidatai: 

Valdas ADAMKUS (35,53%)
Rolandas PAKSAS (19,66%) 
Artūras PAULAUSKAS (8,31%)
Vytautas ŠERĖNAS (7,75%) 
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (7,30%) 
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ (5,04%) 
Juozas Edvardas PETRAITIS (3,74%) 
Eugenijus GENTVILAS (3,08%) 
Julius VESELKA (2,23%) 
Algimantas MATULEVIČIUS (2,22%) 
Kazys BOBELIS (1,91%) 
Vytautas Antanas MATULEVIČIUS (1,86%) 
Kęstutis GLAVECKAS (0,52%) 
Vytautas ŠUSTAUSKAS (0,37%) 
Vytautas BERNATONIS (0,25%) 
Algirdas PILVELIS (0,14%) 
Rimantas Jonas DAGYS (0,09%) 

Antrasis rinkimų turas įvyko: 2003 m. sausio 5 d. 
Antrajame rinkimu ture dalyvavo 52,65% rinkėjų 

Antrojo rinkimų turo kandidatai: 

Rolandas PAKSAS (54,71%) 
Valdas ADAMKUS (45,29%)

 Išrinktasis Prezidentas prisiekė Tautai ir pradėjo eiti pareigas – 2003 m. vasario 26 d. 

2004 m. – Prezidento rinkimai (surengti po to, kai Prezidentas Rolandas Paksas po apkaltos buvo pašalintas iš Prezidento pareigų): 

Prezidentu išrinktas: Valdas ADAMKUS  
Pirmasis rinkimų turas įvyko: 2004 m. birželio 13 d. 

Pirmajame rinkimų ture dalyvavo 48.40% rinkėjų

Pirmojo rinkimų turo kandidatai: 

Valdas ADAMKUS (30,18%)
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ (20,60%)  
Petras AUŠTREVIČIUS (18,71%)  
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (15,94%) 
Česlovas JURŠĖNAS (11,49%) 

Antrasis rinkimų turas įvyko: 2004 m. birželio 27 d. 
Antrajame rinkimu ture dalyvavo 52.46% rinkėjų 

Antrojo rinkimų turo kandidatai: 

Valdas ADAMKUS (52,46%) 
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ (46,66%)

Išrinktasis Prezidentas prisiekė Tautai ir pradėjo eiti pareigas – 2004 m. liepos 12 d. 

2009 m. – Prezidento rinkimai: 

Prezidente išrinkta: Dalia GRYBAUSKAITĖ 

 Rinkimai įvyko: 2009 m. gegužės 17 d. 
Rinkimuose dalyvavusių rinkėjų procentas: 51,76% 

Kandidatai: 

Dalia GRYBAUSKAITĖ (68,21%) 
Algirdas BUTKEVIČIUS (11,68%) 
Valentinas MAZURONIS (6,08%) 
Valdemar TOMAŠEVSKI (4,68%) 
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ (3,86%)
Loreta GRAUŽINIENĖ (3,57%) 
Česlovas JEZERSKAS (0,66%) 

 Išrinktoji Prezidentė prisiekė Tautai ir pradėjo eiti pareigas – 2009 m. liepos 12 d.