Iš tarpukario Lietuvos veikėjų atsiminimų bei šių dienų istorijos tyrimų žinoma, kad Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktas (Lietuvos Tarybos egzempliorius) buvo saugomas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje iki pat 1940 metų sovietų okupacijos. Tolesnis šio Akto egzemplioriaus likimas nežinomas. Vokietijos archyvuose atradus vieną iš Vasario 16-osios Akto originalų, atgijo viltis artėjančio moderniosios Lietuvos valstybės šimtmečio proga bent laikinai sugrąžinti Vasario 16-osios Aktą ten, kur nepriklausomybės laikotarpiu jis išbuvo ilgiausiai – į istorinius Prezidento rūmus. Todėl Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune tikisi ir siekia, kad bent kelis mėnesius artėjančiais jubiliejiniais metais Vasario 16-osios Aktas būtų eksponuojamas šiame muziejuje.

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune – 1919–1940 metų Prezidento rūmai – yra vienas pagrindinių Pirmosios Lietuvos Respublikos simbolių. Istoriniuose Prezidento rūmuose Kaune įsikūręs muziejus savo ekspozicijomis, parodomis, renginiais, mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniais bei kita veikla pasakoja moderniosios Lietuvos valstybės kūrimo istoriją bei stato tiltus tarp istorijos pažinimo, supratimo ir pasididžiavimo savo valstybe. Muziejuje tyrinėjama bei pristatoma Prezidento institucijos ir jos santykių su kitomis institucijomis plėtotė, 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos Prezidentų bei kitų to meto valstybės kūrėjų, laikinosios sostinės ir Lietuvos visuomenės raidos istorija.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania