Kazys Grinius (1866 12 17 - 1950 06 04)

Gimė 
1866 m. gruodžio 17 d. valstiečių šeimoje
Marijampolės apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Selemos Būdos kaime

Šeima
1896 m. vedė Joaną Pavalkytę, su kuria susilaukė sūnų Jurgio ir Kazio bei dukros Gražinos; 1918 m. žmona ir dukra žiauriai nužudytos plėšikaujančių kareivių Kislovodske
1927 m. vedė Kristiną Arsaitę, jiems gimė sūnus Liūtas

Profesinė kvalifikacija
Medikas, 1887–1893 m. Maskvos universitetas, Medicinos fakultetas

Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla 
Lietuvos tautinio atgimimo veikėjas, rašė ir redagavo įvairius periodinius leidinius 
1917 m. Voronežo Vyriausios lietuvių tarybos Rusijoje narys ir Tarybos pirmininkas 
1919 m. Repatriacijos komisijos vadovas 
1920 m. Steigiamojo Seimo narys
1920–1922 m.VI Ministrų kabineto vadovas 
Iki 1926 m. gruodžio mėn. visų keturių Lietuvos Respublikos Seimų narys
1922 m. tapo Kauno savivaldybės Medicinos ir sanitarijos skyriaus vedėju, čia dirbo ir po 1926 m. perversmo iki 1935 m.
Įvairių sveikatos draugijų narys, straipsnių apie sveikatą ir ligas autorius

Priklausymas partijoms
1902–1905 m. Lietuvių demokratų partijos įkūrėjas ir narys
1920–1922 m. Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos narys
1922–1936 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys

Prezidento pareigose
1926 m. birželio 8 d. – 1926 m. gruodžio 19 d. (atsistatydino po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo)

Pasibaigus Prezidento kadencijai
Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo pasitraukė iš aktyvaus valstybės politinio gyvenimo
1944 m. su šeima emigravo į Vakarus
1950 m. birželio 4 d. mirė Čikagoje 
1994 m. palaikai buvo parvežti į Lietuvą ir palaidoti jo gimtinėje

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania