Jonas Žemaitis-Vytautas (1909 03 15 - 1954 11 26)
Kovojančios Lietuvos Prezidentas

Paskutinis Jono Žemaičio žodis teisme:
„Aš, kaip ir kiti mano bendraminčiai, manau, kad Sovietų Sąjunga ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mūsų šalį. Šį sovietų vyriausybės žingsnį laikau neteisėtu… Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Tik noriu pabrėžti, kad, kiek man teko vadovauti Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, kad ši kova laikytųsi humanizmo principų. Jokių žvėriškumų aš neleidau. Koks bus teismo sprendimas – man žinoma. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatų.“

Gimė
1909 m. kovo 15 d. tarnautojo šeimoje Palangoje

Šeima
1940 m. vedė Eleną Valionytę, su kuria 1941 m. susilaukė sūnaus Jono Laimučio

Profesinė kvalifikacija
Karininkas, 1926–1929 m. Kauno karo mokykla
Fontenblo artilerijos mokykla (Prancūzija) 1936–1938 m., po studijų suteiktas kapitono laipsnis

Politinė ir profesinė veikla
1938–1940 m. Lietuvos kariuomenės karininkas
1944 m. įsijungė į antinacinę kovą, dalyvaudamas nacių okupuotoje Lietuvoje sukurtos Vietinės rinktinės veikloje, po antrosios sovietų okupacijos dalyvavo aktyvioje antisovietinėje rezistencinėje kovoje
1945 m. balandžio 23 d. davė partizano priesaiką, paskirtas partizanų „Žebenkšties“ rinktinės štabo viršininku
1947 m. gegužės mėn. tapo Kęstučio apygardos, o 1948 m. – visos Vakarų Lietuvos partizanų srities vadu, pradėjo vienyti pogrindžio pasipriešinimo judėjimus, kurie 1949 m. susijungė į vieningą organizaciją – Lietuvos laisvės kovos sąjūdį
1949 m. vasario 16 d. suteiktas Laisvės kovotojo partizano generolo laipsnis

Prezidento pareigose
1949 m. vasario 16 d. – 1954 m. lapkričio 26 d.
1949 m. vasario 16 d. priimta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija skelbė, kad aukščiausiu teisėtu valdžios organu Lietuvoje yra partizanų vadovybė, o jų kovos tikslas – nepriklausomos parlamentinės Lietuvos Respublikos atkūrimas. Jonas Žemaitis išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku, kuriam suteikti aukščiausios krašto politinės ir karinės valdžios įgaliojimai.
1953 m. gegužės 30 d. buvo išduotas, suimtas, nugabentas į Maskvą. Tardomas liko ištikimas priesaikai Lietuvos valstybei
1954 m. lapkričio 26 d. Maskvos Butyrkų kalėjime įvykdyta mirties bausmė
2009 kovo 12 d. Jonas Žemaitis Lietuvos Respublikos Seimo pripažintas kovojusios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu Respublikos Prezidento pareigas.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos Prezidentūra
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kamane
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Lions
 • Nortija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus