Kazys Grinius (1866 12 17 - 1950 06 04) Gimė  1866 m. gruodžio 17 d. valstiečių šeimoje Marijampolės apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Selemos Būdos kaime Šeima 1896 m. vedė Joaną Pavalkytę, su kuria susilaukė sūnų Jurgio ir Kazio bei dukros Gražinos; 1918 m. žmona ir dukra žiauriai nužudytos plėšikaujančių kareivių Kislovodske. Po metų nuo ligos mirė ir sūnus Jurgis. 1927 m. vedė Kristiną Arsaitę, jiems gimė sūnus Liūtas Profesinė kvalifikacija Medikas, 1887–1893 m. Maskvos universitetas, Medicinos fakultetas Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla  Lietuvos tautinio atgimimo veikėjas, rašė ir redagavo įvairius periodinius leidinius 1917 m. Voronežo Vyriausios lietuvių tarybos Rusijoje narys ir Tarybos pirmininkas 1919 m. Repatriacijos komisijos vadovas 1920 m. Steigiamojo Seimo narys 1920–1922 m. VI Ministrų kabineto vadovas Iki 1926 m. gruodžio mėn. visų keturių Lietuvos Respublikos Seimų narys 1922 m. tapo Kauno savivaldybės Medicinos ir sanitarijos skyriaus vedėju, čia dirbo ir po 1926 m. perversmo iki 1935 m. Įvairių sveikatos draugijų narys, straipsnių apie sveikatą ir ligas autorius Priklausymas partijoms 1902–1905 m. Lietuvių demokratų partijos įkūrėjas ir narys 1920–1922 m. Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos narys 1922–1936 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys Prezidento pareigose 1926 m. birželio 8 d. – 1926 m. gruodžio 19 d. (atsistatydino po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo) Pasibaigus Prezidento kadencijai Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo pasitraukė iš aktyvaus valstybės politinio gyvenimo 1944 m. su šeima emigravo į Vakarus 1950 m. birželio 4 d. mirė Čikagoje 1994 m. palaikai buvo parvežti į Lietuvą ir palaidoti jo gimtinėje

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania