Aleksandras Stulginskis (1885 02 26 - 1969 09 22) Gimė 1885 m. vasario 26 d. valstiečių šeimoje Raseinių apskrityje, Kaltinėnų valsčiuje, Kutalių kaime Šeima 1920 m. vedė Oną Matulaitytę, su kuria susilaukė dukros Aldonos Profesinė kvalifikacija Agronomas, 1910–1913 m. Halės (Vokietija) Agronomijos institutas Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla Leido ir redagavo įvairius laikraščius bei patarimų brošiūras ūkininkams; organizavo pedagoginius kursus pradžios mokytojams 1914–1918 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti narys 1917 m. Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis 1917–1919 m. Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės Tarybos narys 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą 1918 –1919 m. II Ministrų kabinete ministras be portfelio 1919 m. III Ministrų kabinete Ministro Pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų ministras 1919 m. IV Ministrų kabinete žemės ūkio ir valstybės turtų ministras 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo pirmininkas, tuo pačiu ėjo Prezidento pareigas 1926–1927 m. III Seime ėjo Seimo pirmininko pareigas Priklausymas partijoms 1918–1936 m. Krikščionių demokratų partijos narys Prezidento pareigose 1922 m. gruodžio 21 d. –1926 m. birželio 7 d. Pasibaigus Prezidento kadencijai Po 1927 m. pasitraukė iš aktyvios politinės veiklos 1941 m. sovietų valdžios ištremtas į Sibirą. 1952 m. nuteistas kalėti 25 metus, bet po 2 metų, po Stalino mirties, paleistas 1956 m. grįžo į Lietuvą 1969 m. rugsėjo 22 d. mirė Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania