Algirdas Mykolas Brazauskas (1932 09 22 - 2010 06 26) Gimė 1932 m. rugsėjo 22 d. tarnautojų šeimoje Rokiškyje Šeima 1958 m. vedė Juliją Stirtaitę, su kuria susilaukė dukrų Audronės ir Laimos 2002 m., po skyrybų, vedė Kristiną Butrimienę Profesinė kvalifikacija Inžinierius hidrotechnikas, 1951–1956 m. Kauno politechnikos institutas 1974 m. įgijo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla 1958 – 1962 m. vadovavo Kauno hidroelektrinės statybai 1965 m. tapo Lietuvos SSR Statybinių medžiagų pramonės ministru 1967 m. išrinktas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu 1977–1988 m. Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto sekretorius ekonomikai 1988 m. tapo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi 1990 m. išrinktas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos – Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo nariu 1990 m. kovo 11-ąją pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą 1990–1991m. paskirtas Lietuvos Ministro pirmininko pavaduotoju 1992 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, ėjo Seimo Pirmininko pareigas, tai pat pagal Konstituciją laikinai ėjo Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, kol 1993 vasario 14 d. buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Respublikos Prezidentu 1993 m. inicijavo LDK Valdovų rūmų atstatymą 1998 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi (taip pat turi 21 kitų valstybių apdovanojimą) Priklausymas partijoms 1958–1990 m. Lietuvos komunistų partijos narys, nuo 1989 m. jos vadovas 1990–1993 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) vadovas Prezidento pareigose 1993 vasario 25 d. – 1998 vasario 25 d. Pasibaigus Prezidento kadencijai 1998 m., pasibaigus kadencijai, iš aktyvios politinės veiklos nepasitraukė 2001–2006 m. ėjo Lietuvos Respublikos vyriausybės Ministro Pirmininko pareigas 2001–2007 m. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas (LSDP), nuo 2007 m. – garbės pirmininkas. 2010 m. birželio 26 d. mirė Vilniuje.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania