Dalia Grybauskaitė (g. 1956) Gimė 1956 m. kovo 1 d. darbininkų šeimoje Vilniuje Šeima Netekėjusi Profesinė kvalifikacija Ekonomistė, 1983 m. įgijo politinės ekonomijos dėstytojo kvalifikaciją Leningrado A. Ždanovo universitete, Sovietų Sąjunga 1988 m. eksternu apgynė mokslinį darbą Maskvos visuomenės mokslų akademijoje. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba šį darbą pripažino ir suteikė socialinių mokslų daktaro laipsnį 1991 m. baigė specialų studijų kursą vadovams Džordžtauno universitete, JAV Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla 1983–1990 m. Vilniaus aukštosios partinės mokyklos Žemės ūkio kabineto vedėja, Politinės ekonomijos katedros dėstytoja 1990–1991 m. Ekonomikos instituto mokslinė sekretorė 1991 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų vadovė. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Tarptautinių ekonominių santykių ministerijos Europos departamento vadove 1993 m. Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorė 1994 m. paskirta įgaliotąja ministre Lietuvos misijoje prie Europos Bendrijų 1996–1999 m. vykdė įgaliotojo ministro pareigas Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV 1999 m. pradėjo dirbti Andriaus Kubiliaus vadovaujamoje Vyriausybėje finansų viceministre 2000 m. paskirta užsienio reikalų viceministre 2001 m. Algirdo Mykolo Brazausko vadovaujamos Vyriausybės finansų ministrė 2003 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi Nuo 2004 m. gegužes 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu deleguota dirbti Europos Komisijoje atsakinga už Europos Sąjungos finansinį programavimą ir biudžetą 2005 m. už „neišsenkančias pastangas reformuoti Europos Sąjungos biudžetą, siekiant kuo didesnę jo išlaidų dalį skirti tyrimams, plėtrai ir kitoms Europos Sąjungos veikloms, galinčioms paspartinti Europos Sąjungos konkurencingumą“ buvo paskelbta 2005 metų komisare. 2009 m. gegužės 17-ąją, per pirmąjį rinkimų turą, išrinkta Lietuvos Respublikos Prezidente Priklausymas partijoms 1979–1988 m. Lietuvos komunistų partijos narė Nuo 1990 m. nepartinė Prezidento pareigose  2009 m. liepos 12 d. – 2019 m. liepos 12 d. Pasibaigus Prezidento kadencijai Aktyvioje politinėje veikloje nedalyvauja, tačiau išlieka politinio lauko stebėtoja ir komentuotoja. Nuo 2020 m. vadovauja Jungtinių Tautų (JT) komisijai, rengiančiai rekomendacijas dėl tarptautinės finansinės atskaitomybės, skaidrumo ir sąžiningumo.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania