Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918 03 06 – 1957 11 29) Kovojančios Lietuvos Prezidentas Gimė 1918 m. kovo 6 d. lietuvių išeivių šeimoje Niu Britene, Konektikuto valstijoje, JAV Šeima 1945 m. spalio 7 d. Nedzingės Šv. Trejybės bažnyčioje vedė Birutę Mažeikaitę, su ja susilaukė dukters Auksutės Profesinė kvalifikacija Mokytojas, 1937–1939 m. Panevėžio pedagoginis institutas  Karininkas, 1939–1940 m. Kauno karo mokykla, po studijų suteiktas atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis Politinė ir profesinė veikla 1940–1941 m. Krivonių ir 1941–1942 m. Aukštakalnių pradinių mokyklų mokytojas ir vedėjas 1942–1945 m. dėstytojas Alytaus Mokytojų seminarijoje  1945 m. balandžio 25 d. prisijungė prie Nemunaičio apylinkių partizanų, davė priesaiką, pasirinko Vanago slapyvardį, tapo būrio vadu 1945 m. rugsėjį tapo Merkio rinktinės vadu 1946 m. birželį paskirtas Dainavos apygardos vado pirmuoju pavaduotoju, nuo 1947 m. rugsėjo išrinktas vadu 1948 m. ruduo – 1950 m. sausis – Pietų Lietuvos (vėliau – Nemuno) partizanų srities vadas 1949 m. vasario 16 d. pasirašė LLKS Tarybos deklaraciją; suvažiavime išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio pirmuoju pavaduotoju, suteiktas Laisvės kovotojo partizanų majoro laipsnis 1949 m. rudenį Jono Žemaičio paskirtas LLKS Gynybos pajėgų vadu; suteiktas Laisvės kovotojo partizanų pulkininko leitenanto laipsnis 1953 m. pasibaigus ginkluotam partizaniniam pasipriešinimui, tęsė ideologinę kovą, rašė atsiminimus 1956 m. spalio 12 d. kartu su žmona Birute (Dainavos apygardos partizane Vanda) suimtas Kaune. Po kalinimo ir kankinimų KGB vidaus kalėjime Vilniuje, 1957 m. lapkričio 29 d. įvykdyta mirties bausmė. 2018 m. palaikai rasti Vilniaus Našlaičių kapinėse Ėjo valstybės vadovo pareigas 1954 m. lapkričio 26 d. – 1957 m. lapkričio 29 d. 2018 m. lapkričio 20 d. Adolfas Ramanauskas Lietuvos Respublikos Seimo deklaracija pripažintas aukščiausiu gyvu likusiu Lietuvos valstybės pareigūnu ir kovojusios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu  Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Valstybės vadovų panteone

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania