1941 metų liepos mėnesį Vokietijos kariuomenės okupuota teritorija, į kurią pateko ir visa Lietuva, buvo pavadinta Ostlandu arba Rytų kraštu. 1941 metų liepos 17 dieną į Kauną atvykusiam aukščiausio rango Ostlando vadovui Reicho komisarui Hinrichui Lozei buvę Lietuvos Prezidento rūmai tapo jo asmenine rezidencija. Pastatas įgijo privačios rezidencijos statusą. Kadangi rūmai po pirmosios sovietinės okupacijos jau buvo netekę puošnumo ir iškilmingumo, pastate H. Lozė rezidavo tik keletą savaičių. Vokietijos kariuomenei užėmus Latviją ir H. Lozei persikėlus į Rygą, netrukus rūmuose įsikūrė Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos (NSDAP) Kauno skyriaus būstinė, kurią ženklino iškelta nacistinė vėliava su svastika bei prie įėjimo iškabinta lentelė „Eintritt nur für Deutsche“ (liet. „Įėjimas tik vokiečiams“). Čia buvo rengiami nacionalsocialistinio mokymo kursai, skaitomos paskaitos, organizuojami propagandiniai renginiai ir masiniai mitingai. Tuo metu lietuvis negalėjo peržengti šio pastato slenksčio, tad apie čia veikusios įstaigos veiklą žinoma labai nedaug. Vokiečiai rūmus apleido traukdamiesi iš Kauno 1944 metų liepą.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania