Istorinė Prezidentūra siūlo edukacines programas mokiniams: Edukacinė programa „Jaunojo piliečio pamoka“ KONTAKTINĖ (KP)  Pirmoji Istorinės Prezidentūros edukacinė programa, skirta pradinių klasių mokiniams! Iškilmingoje ir autentiškoje tarpukario Prezidento rūmų aplinkoje mokiniai supažindinami su pagrindiniais Lietuvos valstybės simboliais – herbu, himnu ir tautine vėliava. Pasakojama apie jų atsiradimo istoriją ir reikšmę, su mokiniais kalbama apie šių simbolių naudojimą kasdienybėje ir oficialiomis progomis. Edukacijos dalyviai įgyja praktinių įgūdžių: kaip dera elgtis skambant Lietuvos valstybės himnui, kaip pagerbti vėliavą, kaip ją laikyti, sužino, ką pasakoja vėliavos spalvos. Edukacijos dalyvių laukia dar viena įdomi praktinė užduotis – sudėlioti tautiškos giesmės dėlionę, kurios metu ne tik įsimenami himno žodžiai, bet ir diskutuojama apie tokias abstrakčias sąvokas kaip „Tėvynė“, „dorybė“, „nauda“ ir kt. Edukacijos metu ugdoma jaunųjų lankytojų pagarba Lietuvos valstybės simboliams, puoselėjama Tėvynės meilė, tautinė savigarba bei atsakomybė už tautą ir valstybę. Dalykų integracija: pasaulio pažinimas, Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas Edukacinės programos dalyvių skaičius: nuo 10 iki 25; trukmė: 45 min. Rekomenduojame: 1-4 kl. mokiniams Edukacinė programa „ROMANTIKA TARPUKARIU: apie meilę, flirtą ir kitas linksmybes“ KONTAKTINĖ (KP) Pažintis, meilė, vestuvės – labiausiai intriguojantys šeimos kūrimo etapai. O ar žinote, kokius meilės laiškus rašė įsimylėjėliai tarpukariu? Kokiais kreipiniais kreipėsi į savo mylimąsias ir mylimuosius? Kokia muzika skambėjo pasimatymų metu? Kada ir kaip damoms džentelmenai bučiavo rankas? Edukacinio užsiėmimo metu Jūs sužinosite, kaip tarpukariu buvo rašomas meilės laiškas, ką reiškė merginai padovanota rožė, lelija ar kita gėlė, kaip ant voko klijuoti pašto ženklą, kad adresatas neatplėšęs voko žinotų jo turinį. Susipažinę su linksmosiomis romantikos „taisyklėmis“, patys galėsite „tarpukario stiliumi“ parašyti užšifruotą meilės laišką ar pažinčių skelbimą, kurį, jums pageidaujant, patalpinsime muziejaus Facebook paskyroje. Dalykų integracija: Lietuvos istorija, etika, dailės ir mados istorija Edukacinės programos dalyvių skaičius: iki 25; trukmė: 40-50 min. Rekomenduojame: aukštesnių klasių (8-12) mokiniams ir suaugusiems Edukacinė programa „Propaganda prieš šimtą metų ir dabar – kaip ją atpažinti?“ KONTAKTINĖ (KP) Suintensyvėjusių informacinių karų akivaizdoje kiekvienas žmogus, ypač besiformuojantis jaunas žmogus, turi sugebėti identifikuoti pastangas manipuliuoti jo realybės suvokimu, atskirti melą nuo tiesos, atpažinti politinės ir kitokios propagandos elementus. Realių atvejų analizė ir praktinis darbas nagrinėjant olandų dailininko Luiso Ramakerso Pirmojo pasaulinio karo politines karikatūras padės užsiėmimo dalyviams susipažinti su įvairiomis propagandos technikomis, jų taikymo būdais ir identifikavimo instrumentais. Ramakerso darbai idealiai atliko savo propagandinį vaidmenį – jie taip stipriai motyvavo britų mobilizaciją ir amerikiečių apsisprendimą stoti į karą, kad Vokietijos valdžia už šio dailininko galvą buvo pažadėjusi 12 tūkst. markių premiją! Užsiėmimo dalyviai analizuos simbolines karikatūras, identifikuos juose vaizduojamus realius istorinius įvykius, kultūrinį kontekstą ir menines detales. Ši programa skirta ugdyti mokinių kritinį mąstymą. Dalykų integracija: Lietuvos ir Europos istorija, politikos mokslai, komunikacijos teorijos Mokinių skaičius: nuo 10 iki 25; trukmė: 45 min. Rekomenduojame: aukštesnių klasių (10-12) mokiniams Specialus edukacinis užsiėmimas „Lietuvos valstybės kūrėjai dailėje“ KONTAKTINĖ (KP) Specialus edukacinis užsiėmimas, skirtas lankytojams, turintiems demencijos sutrikimų. Užsiėmimo metu siekiama užtikrinti prieinamumą lankytojams, sukurti jaukią ir draugišką muziejaus aplinką. Autentiškoje Prezidento rūmų aplinkoje, pasitelkus muziejaus eksponatus – Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus ir Vytauto Didžiojo portretus – diskutuojama apie šių istorinių asmenybių svarbą kuriant Lietuvos valstybę. Užsiėmimo tikslas nėra perduoti kuo daugiau istorijos žinių apie šias asmenybes, bet įtraukti lankytojus į diskusiją,  stimuliuoti lankytojų intelektinę veiklą, tyrinėti ir dalintis mintimis apie mene pavaizduotus Lietuvos valstybės kūrėjus bei pabendrauti su bendraamžiais. Istorinių asmenybių portretai tarnauja kaip ryšys tarp edukatoriaus ir lankytojų. Pasitelkus aprašymo, interpretacijos, asmeninės patirties klausimus, bandoma lankytojus skatinti nuoširdžiam minčių dalinimuisi, kurio metu patiriamos teigiamos emocijos. Mokinių skaičius: nuo 7 iki 15; trukmė: 45 min. Rekomenduojame: įvairių klasių mokiniams Edukacinė programa „Nebūk abejingas!“ KONTAKTINĖ (KP) Edukacinės programos tikslas – per konkrečius pavyzdžius istorijoje ir dabartyje parodyti neabejingos ir pilietiškos visuomenės galimybes dalyvauti valstybės gerovės kūrime. Edukacijos dalyviai supažindinami su pamatinėmis pilietinės visuomenės vertybėmis bei svarbiausiomis tarpukario Lietuvos patriotinėmis, aplinkosauginėmis, švietimo ir labdaros akcijomis, kuriose matomi neabejingos visuomenės susiorganizavimo pavydžiai. Išryškinami šiandieninės ir tarpukarinės visuomenės požiūrių skirtumai į neatlygintiną veiklą, savanorišką darbą organizacijose bei draugijose. Edukacijos dalyviai taip pat praktiškai įsitikina, kad daugybės gyvenimiškų situacijų baigtis ar problemų sprendimas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Pirmosios pagalbos suteikimas, aplinkos tausojimas, netgi šiukšlių rūšiavimas – edukacinės programos metu išmokstami maži dalykai, kurie daro didelę įtaką mūsų visuomenės savijautai ir gerbūviui! Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas, aplinkosauga ir tvaraus vystymosi idėjos Edukacinės programos dalyvių skaičius: nuo 10 iki 25; trukmė: 45 min. Rekomenduojame: 5-7 kl. mokiniams Edukacinė programa „Veidai ir vardai: ar pažįsti mūsų valstybės kūrėjus“ KONTAKTINĖ (KP) Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirta edukacinė programa supažindina su Vasario 16-tosios kūrėjais ir puoselėtojais. Gimę įvairiuose Lietuvos kampeliuose, išsilavinimą įgiję Vakarų šalių arba imperinės Rusijos universitetuose, savo profesinę ir politinę brandą didžioji dalis Pirmosios Lietuvos Respublikos iškilių asmenybių pasiekė Kaune. Vasario 16-osios akto signatarai, žymūs politikai, verslo, kultūros, švietimo, sporto atstovai paliko labai ryškius ženklus ateities kartoms. Edukacinės programos metu jos dalyviai susipažins su šiais žmonėmis ir jų darbais Lietuvai. Dirbdami komandomis ir naudodamiesi turimomis informacinėmis technologijomis edukacijos dalyviai identifikuos pateiktas asmenybes ir kūrybiškai, pvz. repuodami, pristatys jas kitiems edukacijos dalyviams. Tinkama dalyviams su autizmo spektro sutrikimu. Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas, informacinės technologijos Edukacinės programos dalyvių skaičius: nuo 10 iki 25; trukmė: 45 min. Rekomenduojame: 8-12 kl. mokiniams Edukacinė programa „Kas tas Prezidentas? Žaliems“ KONTAKTINĖ (KP) Kas tas Prezidentas? Pagal šio lotyniško žodžio kilmę tai – žmogus, sėdintis priešakyje. Ką reiškia sėdėti valstybės priešakyje? Koks turi būti žmogus, kad galėtų reprezentuoti visą valstybę? Dailaus stoto, išsilavinęs, mokantis užsienio kalbų? Kokie buvo pirmieji mūsų Prezidentai, ar labai skyrėsi nuo dabartinių? Istoriniuose Prezidento rūmuose, kuriuose dirbo ir gyveno visi tarpukario Prezidentai, edukacinio užsiėmimo dalyviai susipažins su šiomis unikaliomis, bet kartu labai žemiškomis asmenybėmis, pasirinkusiomis tarnystės visuomenei kelią. Interaktyvių komandinių žaidimų ir diskusijų metu dalyviai išsiaiškins, kokie buvo mūsų valstybės pirmieji piliečiai, kuriems teko priimti ne vieną nelengvą sprendimą. Edukacinio užsiėmimo metu sužinosite, kad asmeniniai įsitikinimai ir vertybinės nuostatos yra būtinos tikram lyderiui! Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas, informacinės technologijos Edukacinės programos dalyvių skaičius: nuo 10 iki 25; trukmė: 45 min. Rekomenduojame: 5-8 kl. mokiniams „Kas tas Prezidentas? Pažengusiems“ KONTAKTINĖ (KP) Kur berasit geresnę vietą susipažinti su šimtamete Lietuvos Prezidento institucija nei istoriniai Prezidento rūmai, kuriuose ir susiformavo Lietuvos Prezidentų darbo ritualai ir tradicijos! Žengsite pro paradines duris, pro kurias šimtus kartų žengė prezidentai Kazys Grinius ir Aleksandras Stulginskis, o Prezidento Antano Smetonos kojos mynė Prezidento rūmų slenkstį tūkstantį ir daugiau kartų. Sužinosite, kaip susiformavo Prezidento institucija ir kaip Lietuva pirmą sykį išgirdo apie „sėdinčio priešakyje“ pareigybę. Išgirsite istorijas apie pasiaukojančią tarnystę visuomenei, tačiau kartu ir ištikimybę savo įsitikinimams – juk net Prezidentų priesaikos skyrėsi! Interaktyvaus komandinio žaidimo metu išsiaiškinsite, kokia buvo Prezidento rūmų kasdienybė, kokias pareigas prezidentai turėjo atlikti, kokius lemtingus sprendimus jiems teko priimti. Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas, informacinės technologijos Edukacinės programos dalyvių skaičius: nuo 10 iki 25; trukmė: 45 min. Rekomenduojame: 9-12 kl. mokiniams Virtuali pamoka „Praeitis – istorija – atmintis“  Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti skirta nuotolinė edukacinė pamoka iš Istorinės Prezidentūros Kaune. Vyresniųjų klasių mokiniai kartu su edukatoriumi leisis į intriguojantį sąvokų detektyvą, aiškindamiesi skirtumus tarp praeities, istorijos ir atminties. Ar praeities patirtys gali būti mums naudingos? O gal XXI amžiuje istorijos mokslas prarado savo reikšmę ir žmonijai neįmanoma pasimokyti iš istorijos? Diskutuodami apie individualią ir kolektyvinę atmintį mokiniai kartu su edukatoriumi pažvelgs į abi Lietuvos Respublikas (Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios) ir bandys iššifruoti, ką mums bendrai reiškia valstybinės šventės ir atmintinos dienos. Kiek iš jų minime ir švenčiame? Edukacijos metu ugdomi mokinių analitiniai gebėjimai, pilietiškumas bei įgyjamos istorinės žinios. Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas, politikos ir komunikacijos mokslai Edukacijos trukmė: 45 minutės Rekomenduojame: 9–12 klasių mokiniams Kodas LIETUVA Kontaktinė ( KP) Kultūros edukacijos užsiėmimo metu, autentiškoje Prezidento rūmų aplinkoje, dalyviai susipažins su Lietuva aptardami svarbiausius valstybės simbolius (herbą, himną ir tautinę vėliavą), jų ištakas mus supančioje aplinkoje ir aiškinsis, kaip visa tai atsispindi kasdienybėje. Edukatorius kartu su mokiniais bandys atsakyti į klausimus: Kas mums kiekvienam yra Lietuva? Ar galime ją apčiuopti ir išmatuoti? Kaip mus supanti aplinka tampa ženklais ir simboliais? Kas užkoduota svarbiausiuose Lietuvos simboliuose: vėliavos spalvose, herbe jojančiame raitelyje bei himno žodžiuose? Aiškinsimės, kaip mes suprantame svarbiausiuose valstybiniuose simboliuose užkoduotas vertybes ir kaip tai veikia mūsų elgesį ir mus supančią aplinką? Antroje užsiėmimo dalyje diskutuosime apie gamtą ir jos pažinimo svarbą susipažįstant su Lietuva. Klausime, ar mokiniai yra susipažinę su tvarumo sąvoka, ką ji jiems reiškia ir kaip gyventi darniai bei tvariai? Per žaidimus ir smagius pokalbius edukacinės programos dalyviai ne tik atsakys į iškeltus klausimus, tačiau tuo pačiu bus ugdomas jaunų žmonių noras saugoti, puoselėti, prižiūrėti ir mylėti Lietuvą, bus formuojama jų savigarba bei atsakomybė už tautą ir valstybę. Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas, aplinkosauga ir tvaraus vystymosi idėjos Edukacijos trukmė: 45 minutės Rekomenduojame: 1–4 klasių mokiniams Lydekai paliepus 1–4 kl. KONTAKTINĖ (KP)  Ar žinote savo namų istoriją? Jei tai senas namas, gal jis turi ne vieną istoriją? O jei net visas septynias? Šiame kultūrinės edukacijos užsiėmime vaikai (1–4 kl. mokiniai) susipažins su namu, šiandien vadinamu Istorine Prezidentūra, pasakojančiu net septynias istorijas, dėl kurių šis pastatas tapo muziejumi. Mažieji užsiėmimo dalyviai susipažins ne tik su išskirtine beveik dviejų šimtmečių pastato ir jo rezidentų istorija, bet ir mokysis savarankiškai mokytis, ieškoti ir suprasti informaciją, skaityti nuorodas, suprasti garso ir vaizdo medžiagą. Ekspozicija „Rūmų istorijos“ ir interaktyvus žaidimas „Lydekai paliepus“ leis patirti komandinio darbo džiaugsmus, išbandyti dar daugiau pojūčių (lytėjimo), suprasti, kaip jaučiasi nematantis žmogus ir kaip vienų pojūčių nebuvimą galima pakeisti kitais. Empatija ir vaizduotė taps dar geresniais mažųjų užsiėmimo dalyvių draugais! Dalykų integracija: pasaulio pažinimas, Kauno, Lietuvos ir Europos istorija, etika ir emocinio intelekto ugdymas Edukacijos trukmė: 45 minutės Rekomenduojame: 1–4 klasių mokiniams Lydekai paliepus 5–6 kl. KONTAKTINĖ (KP)  Nuo žaidimo prie pažinimo – tokiu smagiu būdu šiame kultūrinės edukacijos užsiėmime 5–6 kl. mokiniai susipažins su gana sudėtinga XIX a. ir XX a. Lietuvos ir pasaulio istorija. Nors mokykloje šių istorijų mokomasi atskirai, tačiau naujoje Istorinės Prezidentūros ekspozicijoje mokiniai patirs, kad viskas susiję ir kad daugybės pasaulio istorinių figūrų pėdsakus galima apčiuopti čia, Lietuvoje: nuo carų, kaizerių, iškilių karvedžių iki žymių dailininkų ar net Popiežiaus! Užsiėmimo dalyviai mokysis savarankiškai ieškoti ir suprasti informaciją, skaityti nuorodas, analizuoti garso ir vaizdo medžiagą. Ekspozicija „Rūmų istorijos“ ir interaktyvus žaidimas „Lydekai paliepus“ leis patirti komandinio darbo džiaugsmus, išbandyti dar daugiau pojūčių (lytėjimo), suprasti, kaip jaučiasi nematantis žmogus ir kaip vienų pojūčių nebuvimą galima pakeisti kitais. Daug naujų patirčių pavers mokymo(si) procesą maloniu potyriu. Dalykų integracija: Kauno, Lietuvos ir Europos istorija, etika ir emocinio intelekto ugdymas Edukacijos trukmė: 45 minutės Rekomenduojame: 5–6 klasių mokiniams Keliautojai laiku KONTAKTINĖ (KP)  Ar kada svajojote sukonstruoti Laiko mašiną ir nukeliauti į praeitį? Kur norėtumėte atsidurti? Šio kultūrinės edukacijos užsiėmimo organizatoriai nėra visagaliai, kol kas jų sukonstruota Laiko mašina gali nukelti tik į XIX ir XX amžius. Bet tai turbūt patys intensyviausi laikotarpiai, kai Lietuvoje ir pasaulyje buvo tiek daug veiksmo, kad visko iki šiol negali aprėpti jokie vadovėliai. Todėl per turimą akademinę valandą pabandysime „atrakinti“ septynis pagrindinius laikotarpius ir po dalelę susirinkti savo Laiko mašiną, kuri ateityje padės keliauti ir pažinti dar neatrastas istorijos teritorijas. Dalykų integracija: Kauno, Lietuvos ir Europos istorija, etika ir emocinio intelekto ugdymas Edukacijos trukmė: 60 minučių Rekomenduojame: 9–10 klasių mokiniams Okupuota! KONTAKTINĖ (KP)  XIX a. antrosios pusės ir XX a. Lietuvos istorija – tikras iššūkis ir mokytojams, ir mokiniams. Vieną okupaciją keičia kita, vieną agresorių – kitas. Kaip neužsibūti tame paralyžiuojančiame aukos vaidmenyje? Kultūrinės edukacijos dalyviams siūlome į nelengvą laikotarpį pažvelgti istorinio pastato rezidentų akimis. Siūlome pamatyti, išgirsti, paliesti ir užuosti paskutinių dviejų šimtmečių istoriją. Užsiėmimo metu „matuosimės skirtingų veikėjų batus“, diskutuosime ir netgi patys strimgalviais lėksime okupuoti kuo daugiau svetimų teritorijų! Dalykų integracija: Kauno, Lietuvos ir Europos istorija, etika ir emocinio intelekto ugdymas Edukacijos trukmė: 45 minutės Rekomenduojame: 10–12 klasių mokiniams Aprangos kodas laikinojoje sostinėje KONTAKTINĖ (KP) Ši edukacinė puikiai tiks visiems, norintiems pažinti tarpukario Kauno kasdienybę, kurioje vyko kasdieniai faivokliokai, girdėjosi kaukšintys bateliai, švytuojantys ridiliukiai ir skambėjo klausimas „ką ten apsirengti?“ Ar šiandien žinote, kas buvo savaime suprantama laikinojoje sostinėje – kokios spalvos kojinės nedera prie frako, ar kiek pinigų vienai vakarinei sukniai turėjo išleisti save gerbianti Kauno dama? Azartiškai besivaržydami tarpusavyje atliksite įvairias užduotis, atsakysite į  suktus klausimus ir galbūt užsidirbsite nemažą sumą tarpukario litų. Apsilankę „parduotuvėje“, už šiuos pinigus įsigysite laikinosios sostinės damai ir džentelmenui tinkančių rūbų, aksesuarų ar grožio paslaugų. Jūs turite apsilankyti šioje edukacijoje, jei jaučiate meilę tarpukario Kaunui, jei su nostalgija prisimenate vaikystėje pieštas popierinės lėles, jei vis dar turite pagalvoti, kuo skiriasi frakas nuo smokingo, ir jei svajojate atrodyti kaip tikras džentelmenas ar dama! Dalykų integracija: Kauno, Lietuvos ir Europos istorija, mados istorija, etiketo pagrindai, finansinio raštingumo pradžiamokslis Edukacijos trukmė: 60 minučių Rekomenduojame: 9–12 klasių mokiniams Specialusis edukacinis užsiėmimas „Pamatyk istoriją” (KP) NAUJA! Naujoji Istorinės Prezidentūros Kaune edukacinė programa skirta lankytojams, turintiems regėjimo negalią – akliesiems ir silpnaregiams. Užsiėmimo metu jos dalyviai kartu su muziejaus edukatoriumi leisis į unikalią ir nepamirštamą kelionę laiku – aplankys 7 skirtingus istorinius laikotarpius, kuriuos išgyveno šie rūmai: virsmą iš gyvenamojo namo į gubernatoriaus rūmus, Oberosto srities viršininko rezidenciją, Prezidento rūmų laikotarpį, LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo namus, vokiečių nacionalocialistinės  darbininkų partijos būstinę, sovietmečiu veikusius Mokytojų namus ir Istorinę Prezidentūrą Kaune. Edukaciją praturtins ir kiekvieno laikotarpio spalvingą istoriją leis išgirsti garsiniai portalai, garsinio vaizdavimo įrašai bei audiogidas. Pajausti istoriją leis liečiami eksponatai, taktiliniai objektai ir akliesiems skirta knyga „Rūmų istorijos“. Ypač susidomėjusiems rūmų istorija lankytojams bus galima šią knygą skaityti muziejuje arba pasiskolinti į namus. Dalykų integracija: Kauno, Lietuvos ir Europos istorija, mados istorija Edukacijos trukmė: 45 minutės Rekomenduojame: nuo 5 klasės O ką darytum tu? Antano Smetonos atvejis KONTAKTINĖ NAUJA! Kviečiame susipažinti su Prezidento Antano Smetonos asmenybe, kurio gyvenimas ir veikla neatsiejami nuo moderniosios Lietuvos valstybės kūrimosi, vystymosi ir netikėtai nutraukto valstybingumo. Skirtingais gyvenimo etapais A. Smetonai teko priimti nelengvus asmeninius sprendimus. Inscenizuotame Prezidento A. Smetonos kabinete užsiėmimo dalyviams teks įsigilinti ir į tokias situacijas, kuriose skirtingi sprendimai galėjo lemti valstybės gyvenimą. O ką pasirinko Antanas Smetona? Atsakymus kultūrinės edukacijos dalyviai ras sekdami interaktyvias užuominas! O jūsų pasirinkimai ar skirtųsi nuo Prezidento sprendimų? Dalykų integracija: Lietuvos ir Europos istorija, pilietiškumo ugdymas Edukacijos trukmė: 60 minučių Rekomenduojame: 8–9 klasių mokiniams PRIE VALSTYBĖS VAIRO: nelengvi Prezidento Antano Smetonos pasirinkimai KONTAKTINĖ NAUJA! Autentiškoje Istorinės Prezidentūros aplinkoje, kur ne vienerius metus dirbo A. Smetona, kviečiame paanalizuoti reikšmingiausius jo politinius sprendimus. 10 sudėtingiausių ir svarbiausių politinių situacijų, su kuriomis teko susidurti A. Smetonai, leis kiekvienam edukacijos dalyviui „pasimatuoti“ Prezidento darbo kėdę. Susipažindami su svarbiausiais A. Smetonos asmeniškai ir kolegialiai priimtais politiniais sprendimais, kartu analizuosime 1918–1940 m. valstybės vidaus ir užsienio politikos vingrybes, ekonominius bei politinius valstybės iššūkius, iš arčiau pažinsime Kauno ir visos Lietuvos visuomenę. Inscenizuotame Prezidento darbo kabinete teks atsiliepti į nesibaigiančius prezidentinio telefono skambučius, formuoti naujas vyriausybes ar ieškoti užuominų prezidentui siųstose telegramose. Dalykų integracija: Lietuvos ir Europos istorija, politologija Edukacijos trukmė: 60 minučių Rekomenduojame: 10–12 klasių mokiniams PRIE VALSTYBĖS VAIRO: nelengvi sprendimai KONTAKTINĖ (KP) NAUJA! 1918–1940 m. Lietuvos Respubliką sukūrė ir užaugino žmonės, kurie tikėjo tautos teise į suverenią valstybę ir jautė atsakomybę už tos teisės įgyvendinimą. Visi trys tarpukario Lietuvos Prezidentai savo gyvenimus pašventė tos teisės įgyvendinimui. Visiem trim teko priimti nelengvus sprendimus, nulėmusius ne tik jų ar jų aplinkos, bet ir valstybės raidą ar net likimą. Didžiausia sunkių sprendimų našta teko Prezidentui A. Smetonai, nuo 1926 m. pasirinkusiam autoritarinį valstybės vairavimo kelią, tačiau ir A. Stulginskiui bei K. Griniui teko spręsti ne vieną sudėtinga klausimą. Nepaisant to, kokia sudėtinga beatrodytų politinė Lietuvos istorija, autentiška istorinių Prezidento rūmų aplinka, kurioje nuo pat prezidento institucijos įkūrimo dirbo ir gyveno visi trys tarpukario prezidentai, šios edukacijos metu virs žaidimų aikštele, kurioje komandos ieškos užuominų ir problemų sprendimo būdų. Pasiūlysime „pasimatuoti“ Prezidento darbo kėdę ir bent dienai tapti jo patarėjais, padėsiančiais išspęsti opias politines, ekonomines ar valstybės vidaus politikos problemas. Komandos savo kailiu patirs išbandymą valdžia ir patyrinės plonytę liniją skiriančią autoritetą nuo autoritaro.  Dalykų integracija: Lietuvos ir Europos istorija, politologija Edukacijos trukmė: 60 minučių Rekomenduojame: 10–12 klasių mokiniams Edukacines programas prašome užsisakyti iš anksto darbo dienomis tel. 8 37 201778 arba per Kultūros paso sistemą. Grupėje gali būti nuo 10 iki 25 dalyvių. Kaina mokiniui 3,00 Eur, lydintys mokytojai dalyvauja nemokamai. Kontaktinis telefonas savaitgaliais 8 37 320589 (tik atšaukimui arba informavimui apie vėlavimą). Virtualių edukacinių pamokų kaina – 30 Eur grupei. KP – EDUKACINĖS PROGRAMOS YRA AKREDITUOTOS KULTŪROS PASO EKSPERTŲ KOMISIJOS!

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania