Gegužės 9 d. Istorinėje Prezidentūroje pristatyta istoriko Jono Rudoko knyga „Juozo Tūbelio laikai“. Knygos pristatyme dalyvavo knygos autorius, istorikai dr. Danutė Blažytė-Baužienė, Apolinaras Vytautas Grigas. Pokalbį apie Juozą Tūbelį – Lietuvos valstybės (1918–1940 m.) kūrėją, reformatorių, organizavusį žemės ūkio ir švietimo ministerijas, 8 metus vadovavusį vienai pačių svarbiausių – finansų ministerijai, o 1929–1938 metais buvusį Ministru Pirmininku – moderavo istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė. Autoriaus pasveikinti atvyko Juozo Tūbelio progmnazijos atstovai iš Rokiškio.

Galerijoje 7 nuotraukos.