Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940) Prezidento rinkimai vyko septynis kartus: 1919, 1922, 1923, du kartus 1926-aisiais, 1931 ir 1938 metais. Pirmieji rinkimai įvyko 1919 m. balandžio 4 d., praėjus daugiau nei metams po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16 d. Beje, anuomet pirmiau buvo išrinktas Prezidentas (1919 m.) ir tik po metų įvyko rinkimai į Steigiamąjį Seimą (1920 m.). 1920 m. gegužės 15 d. susirinkus Steigiamajam Seimui, Aleksandras Stulginskis tapo jo pirmininku ir nuo 1920 m. birželio 19 d. iki 1922 m. gruodžio 21 d. Prezidento rinkimų laikinai ėjo ir Prezidento pareigas. Anuomet Prezidentas buvo renkamas netiesioginiuose rinkimuose. Pirmąjį Lietuvos Valstybės Prezidentą 1919 m. rinko Lietuvos Valstybės Tarybos nariai. Vėliau Prezidentą iš savo atstovų rinko I, II, ir III Seimo nariai. Net ir po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo iš Prezidento pareigų atsistatydinus Kaziui Griniui, Seime jau po dviejų dienų įvyko rinkimai, kurių metu Prezidentu buvo išrinktas Antanas Smetona. 1927 m. balandžio 12 d. paleidus Seimą ir artėjant Prezidento Antano Smetonos kadencijos pabaigai, 1931 m. lapkričio 25 d. buvo paskelbtas šalies Prezidento rinkimų įstatymas. Remiantis juo Prezidentą rinko Ypatingieji Tautos atstovai. Šiuos atstovus išrinkdavo valsčių, apskričių ir miestų tarybos (vienas rinkikas atstovaudavo 20 tūkstančių gyventojų). Kaune susirinkę Ypatingieji Tautos atstovai rinkdavo Prezidentą. Kandidatą galėjo iškelti ne mažesnė kaip dvidešimties atstovų grupė. Rinkimai buvo vykdomi žaibiškai, kad mažiau galėtų triukšmauti opozicija. 1931 m. gruodžio 11 d. Kaune susirinkę 116 Ypatingųjų Tautos atstovų vienbalsiai Respublikos Prezidentu išrinko vienintelį kandidatą A. Smetoną. Panašiai vyko ir vėlesni Prezidento rinkimai. Iš viso 1919 m.–1938 m. rinkimuose į Prezidento postą buvo iškeltos septynių asmenų kandidatūros, iš jų – dviejų moterų: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Felicijos Bortkevičienės. Daugiausia kartų užimti Prezidento postą pretendavo Antanas Smetona – net šešis kartus; jis Prezidentu buvo išrinktas keturis kartus. Iš septynerių rinkimų net keturiuose rinkikai turėjo pasirinkimą tik iš vienos kandidatūros. Anuomet, kaip ir šiandien, Prezidentas pradėdavo eiti pareigas ne nuo išrinkimo momento, bet nuo tos akimirkos kai prisiekdavo pagal Konstitucijoje nustatytą tvarką. Prieškariu būta atvejų kai Prezidentas buvo išrinktas ir prisiekė tą pačią dieną. Kandidatai į Prezidentus 1919 m. – Prezidento rinkimai: Prezidentu išrinktas: Antanas SMETONA Rinkimai įvyko 1919 m. balandžio 4 d. Kaune Rinkikai: Lietuvos Valstybės Tarybos nariai (28 asmenys) Išrinktasis Prezidentas prisiekė ir pradėjo eiti pareigas – 1919 m. balandžio 6 d. Kandidatai: Antanas SMETONA (už jį balsavo – 25) 1922 m. – Prezidento rinkimai:  Prezidentu išrinktas: Aleksandras STULGINSKIS Rinkimai įvyko 1922 m. gruodžio 21 d. Kaune Rinkikai: I Seimo nariai (78 asmenys) Išrinktasis Prezidentas prisiekė ir pradėjo eiti pareigas – 1922 m. gruodžio 21 d. Kandidatai: Aleksandras STULGINSKIS (už jį balsavo – 17; 15; 36) Ernestas GALVANAUSKAS (už jį balsavo – x; 3; x) Antanas SMETONA (už jį balsavo – x; 2; x) I Seimo sudėtis buvo labai marga, todėl labai neramiai vyko ir Prezidento  rinkimai. Nepavykus pirmiems dviem bandymams, tik iš trečio karto Prezidentu  buvo išrinktas Aleksandras Stulginskis. Tiek pirmojo, tiek trečiojo bandymo metu buvo iškelta tik jo vieno kandidatūra. 1923 m. – Prezidento rinkimai:  Prezidentu išrinktas: Aleksandras STULGINSKIS Rinkimai įvyko 1923 m. birželio 20 d. Kaune Rinkikai: II Seimo nariai (78 asmenys) Išrinktasis Prezidentas prisiekė ir pradėjo eiti pareigas – 1923 m. birželio 20 d. Kandidatai: Aleksandras STULGINSKIS (už jį balsavo – 49) Jonas VILEIŠIS (už jį balsavo – 26) 1926 m. birželio mėn. – Prezidento rinkimai:  Prezidentu išrinktas: Kazys GRINIUS Rinkimai įvyko 1926 m. birželio 7 d. Kaune Rinkikai: III Seimo nariai (85 asmenys) Išrinktasis Prezidentas prisiekė ir pradėjo eiti pareigas – 1926 m. birželio 8 d. Kandidatai: Kazys GRINIUS (už jį balsavo – 50) Antanas SMETONA (už jį balsavo – 2) Felicija BORTKEVIČIENĖ (už ją balsavo – 1) Gabrielė PETKEVIČAITĖ (už ją balsavo – 1) 1926 m. gruodžio mėn. – Prezidento rinkimai:  Prezidentu išrinktas: Antanas SMETONA Rinkimai įvyko 1926 m. gruodžio 19 d. Kaune Rinkikai: III Seimo nariai (85 asmenys) Išrinktasis Prezidentas prisiekė ir pradėjo eiti pareigas – 1926 m. gruodžio 19 d. Kandidatai: Antanas SMETONA (už jį balsavo – 38) 1931 m. – Prezidento rinkimai:  Prezidentu išrinktas: Antanas SMETONA Rinkimai įvyko 1931 m. gruodžio 11 d. Kaune Rinkikai: Ypatingieji Tautos atstovai (116 asmenys) Išrinktasis Prezidentas prisiekė ir pradėjo eiti pareigas – 1931 m. gruodžio 11 d. Kandidatai: Antanas SMETONA (už jį balsavo – 116) 1938 m. – Prezidento rinkimai:  Prezidentu išrinktas: Antanas SMETONA Rinkimai įvyko 1938 m. lapkričio 14 d. Kaune Rinkikai: Ypatingieji Tautos atstovai (120 asmenys) Išrinktasis Prezidentas prisiekė ir pradėjo eiti pareigas – 1938 m. gruodžio 12 d. Kandidatai: Antanas SMETONA (už jį balsavo – 118)