Aleksandras Stulginskis (1885 02 26 - 1969 09 22)

Gimė
1885 m. vasario 26 d. valstiečių šeimoje 
Raseinių apskrityje, Kaltinėnų valsčiuje, Kutalių kaime

Šeima
1920 m. vedė Oną Matulaitytę, su kuria susilaukė dukros Aldonos

Profesinė kvalifikacija
Agronomas, 1910–1913 m. Halės (Vokietija) Agronomijos institutas

Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla 
Leido ir redagavo įvairius laikraščius bei patarimų brošiūras ūkininkams; organizavo pedagoginius kursus pradžios mokytojams
1914–1918 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys
1917 m. Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis 
1917–1919 m. Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės tarybos narys
1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą
1918 –1919 m. II Ministrų kabinete ministras be portfelio
1919 m. III Ministrų kabinete Ministro Pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų ministras
1919 m. IVMinistrų kabinete žemės ūkio ir valstybės turtų ministras
1920–1922 m. Steigiamojo Seimo pirmininkas, tuo pačiu ėjo Prezidento pareigas
1926–1927 m. III Seime ėjo Seimo pirmininko pareigas

Priklausymas partijoms
1918–1936 m. Krikščionių demokratų partijos narys

Prezidento pareigose
1922 gruodžio 21 d. –1926 birželio 7 d.

Pasibaigus Prezidento kadencijai
Po 1927 m. pasitraukė iš aktyvios politinės veiklos
1941 m. sovietų valdžios ištremtas į Sibirą.
1952 m. nuteistas kalėti 25 metus, bet po 2 metų, po Stalino mirties, paleistas 1956 m. grįžo į Lietuvą 
1969 m. rugsėjo 22 d. mirė Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania