Algirdas Mykolas Brazauskas (1932 09 22 - 2010 06 26)

Gimė
1932 m. rugsėjo 22 d. tarnautojų šeimoje Rokiškyje

Šeima
1958 m. vedė Juliją Stirtaitę, su kuria susilaukė dukrų Audronės ir Laimos
2002 m., po skyrybų, vedė Kristiną Butrimienę

Profesinė kvalifikacija
Inžinierius hidrotechnikas, 1951–1956 m. Kauno politechnikos institutas
1974 m. įgijo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį

Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla
1958 – 1962 m. vadovavo Kauno hidroelektrinės statybai
1965 m. tapo Lietuvos TSR Statybinių medžiagų pramonės ministru
1967 m. išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu
1977–1988 m. Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto sekretorius ekonomikai
1988 m. tapo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi
1990 m. išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos – Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo nariu
1990 m. kovo 11-ąją pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą
1990–1991m. paskirtas Lietuvos Ministro pirmininko pavaduotoju
1992 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, ėjo Seimo Pirmininko pareigas, tai pat pagal Konstituciją laikinai ėjo Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, kol 1993 vasario 14 d. buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Respublikos Prezidentu
1993 m. inicijavo LDK Valdovų rūmų atstatymą
1998 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi (taip pat turi 21 kitų valstybių apdovanojimą)

Priklausymas partijoms
1958–1990 m. Lietuvos komunistų partijos narys, nuo 1989 m. jos vadovas
1990–1993 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) vadovas

Prezidento pareigose
1993 vasario 25 d. – 1998 vasario 25 d.

Pasibaigus Prezidento kadencijai
1998 m., pasibaigus kadencijai, iš aktyvios politinės veiklos nepasitraukė
2001–2006 m. ėjo Lietuvos Respublikos vyriausybės Ministro Pirmininko pareigas
2001–2007 m. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas (LSDP), nuo 2007 m. – garbės pirmininkas.
2010 birželio 26 d. mirė Vilniuje.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania