Valdas Adamkus (g. 1926)

Gimė
1926 m. lapkričio 3 d. tarnautojų šeimoje Kaune

Šeima
1951 m. vedė Almą Nutautaitę

Profesinė kvalifikacija
Statybų inžinierius, 1955–1960 m. Ilinojaus Technologijos institutas, JAV

Politinė, visuomeninė, profesinė ir kultūrinė veikla 
Aktyviai dalyvavo išeivijos visuomeniniame ir politiniame gyvenime; rengė įvairias peticijas, protesto akcijas prieš Lietuvos okupaciją
1958–1997 m. liberalios pakraipos „Santaros-Šviesos“ federacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą“, vicepirmininkas (1958–1965), vėliau –  pirmininkas (1967–1997)
1961–1964 m. Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys
1969–1971 m. vadovavo JAV aplinkos apsaugos agentūros (EPA) mokslinio tyrimo centrui
1971–1997 m. dirbo penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūroje: nuo 1971 m. – administratoriaus pavaduotoju, o nuo 1981 m. – administratoriumi 
1983 m. Pasaulio lietuvių žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas
1993 m. kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas
1996 m. aktyviai dalyvavo Seimo rinkimuose, telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas
2002 m. kandidatavo į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, antrajame ture pralaimėjo Rolandui Paksui
2003 m. paskirtas UNESCO Geros valios ambasadoriumi žinių visuomenei (taip pat turi 33 kitų valstybių apdovanojimus)
2007 m. suteiktas metų europiečio titulas „Europos balso“ rinkimuose

Priklausymas partijoms 
Nepartinis

Prezidento pareigose
1998 m. vasario 26 d. – 2003 vasario 26 d.

2004 m.  liepos 12 d. – 2009 m. liepos 12 d.

Pasibaigus Prezidento kadencijai
Prezidento kadencija baigėsi 2009 m. liepos 12 d.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • IQ
 • Kauno Senamiesčio draugija
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania