Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Centro valdyba Trijų Karalių dieną tradiciškai praneša, kad S. Lozoraičio premijos kandidatų vertinimo komisija aukščiausią kasmetinį LŽD apdovanojimą už žurnalistinę veiklą – 2016 m. Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ – vieningai nutarė skirti dokumentinių filmų operatoriui ir režisieriui, televizijos publicistinių laidų kūrėjui DOMANTUI VILDŽIŪNUI (po mirties). Premijos skyrimo iškilminga ceremonija įvyko 2017 m. sausio 12 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune.

Skaityti daugiau: Stasio Lozoraičio premija – Domantui Vildžiūnui (1963–2016)

2016-ieji eina į pabaigą. Įspūdingi buvo metai! Remontas, naujos parodos, M. Tūbelytės archyvo ir kūrybinio palikimo parvežimas iš JAV, pažintinis leidinys-katalogas „Laikinoji sostinė 10/160“, kalėdinio sodelio įžiebimas, Prezidento Kazio Griniaus dienos – vieninga Istorinės Prezidentūros komanda padirbėjo iš peties. Muziejaus saugumu nuoširdžiai rūpinosi Rimantas, Vituolis, Juozas, Aleksandras ir Vygandas. Tvarką ir švarą prižiūrėjo Ina, Gražina ir Liudmila. Ekspozicinėse salėse ir kasoje lankytojus pasitikdavo Nijolė, Virginija, Loreta, Violeta ir Ramutė. Muziejaus rinkiniais rūpinosi Rita. Lankytojams ekskursijas ir edukacines programas vedė Gediminas. Parodas rengė ir neišsemiamus Pirmosios Lietuvos Respublikos istorijos klodus nuolat tyrinėjo muziejininkės Justina, Ingrida ir Jovita. Muziejaus veiklai dirigavo vadovė Renata.

Skaityti daugiau: Kalėdinis AČIŪ

Kviečiame susipažinti su paroda „Lietuvos Nepriklausomybės kelias: asmenybės, įvykiai“, parengta pagal informaciją, kurią 2016 m. muziejams pateikė gyventojai ir organizacijos, perduodami jiems saugoti nuotraukas, dokumentus, rankraščius ar šių objektų skaitmeninius vaizdus, liudijančius apie mūsų valstybės kūrimąsi nuo XIX a. pab. iki šių dienų. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija. Su paroda galima susipažinti internete adresu http://www.ldm.lt/lietuvos-nepriklausomybes-kelias-asmenybes-ivykiai.

Skaityti daugiau: Muziejams perduotose nuotraukose, dokumentuose, rankraščiuose – Lietuvos Nepriklausomybės kelio...

Prezidento Kazio Girniaus metų finalinis akordas nuskambėjo Istorinėje Prezidentūroje Kaune. Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį ir to meto prezidento instituciją reprezentuojantis muziejus gruodžio 16 ir 17 d. paskelbė prieš 150 metų gimusio ir prieš 90 metų prezidento priesaiką ištarusio pavyzdinio Lietuvos demokrato Kazio Griniaus dienomis. Kazio Griniaus dienas vainikavo Kauno miesto kamerinio teatro ir Gyčio Padegimo pjesės „Alksniškiai“, skirtos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms, skaitymai. 

Skaityti daugiau: Prezidento Kazio Griniaus dienos Istorinėje Prezidentūroje

Prieš 150 metų gimęs Kazys Grinius savo trumpo prezidentavimo laikotarpiu taip ir neturėjo progos pasveikinti Lietuvos žmonių su Šv. Kalėdomis – karinis perversmas iš posto Prezidentą išvertė 1926 metais, naktį iš gruodžio 16-osios į 17-ąją, kai iki švenčių buvo likus vos savaitė, o pačioje Prezidentūroje jau ruošti stalai iškilmingai Prezidento 60-mečio šventei. Ši jubiliato atžvilgiu įvykdyta neteisybė atitaisyta po 90 metų – Prezidentas Kazys Grinius pasveikino susirinkusius istorinių Prezidento rūmų sode artėjančių švenčių proga ir baigė savo kalbą optimistine nata: „Žiūrėdamas į gausingą Jūsų susirinkimą šios iškilmės proga, aš nepalenkiamai įsitikinęs Lietuvių Tautos gyvata. Su švente Jumi visus.“ GALERIJA

Skaityti daugiau: Prezidentas Kazys Grinius pirmą kartą sveikino kauniečius su Šv. Kalėdomis

Spalio 6 d. Istorinėje Prezidentūroje apsilankė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir perdavė muziejui Prezidentui Antanui Smetonai priklausiusį dekoratyvinį rankšluostį, kuriame išausta „Tautiška giesmė“. Ministro rašte rašoma: "2015 m. Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje perkėlimo į naujas patalpas proga kunigas Lukas Laniauskas Lietuvos Generaliniam Konsului Marijui Gudynui perdavė rankšluostį su išaustu „Tautiškos giesmės“ tekstu. Teigiama, jog tai yra Prezidento Antano Smetonos namuose buvęs dekoratyvinis rankšluostis, išgelbėtas gaisro, nusinešusio Prezidento gyvybę, metu 1944 m. Šis rankšluostis buvo saugomas Lietuvių namuose Klivlende kartu su kitais Antano Smetonos daiktais buvusiais jo anūko žinioje. Kunigo Luko Laniausko ir p. Rūtos Degutienės prašymu perduodame šį dekoratyvinį rankšluostį Lietuvos laikinosios sostinės prezidentūrai nuolatiniam saugojimui ir eksponavimui“/ Linas Linkevičius, Užsienio reikalų ministras/ 2016 m. spalio 6 d., Vilnius.

Sausio 6 dieną Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus Muzikos salėje Lietuvos Respublikos Kultūros viceministras Romas Jarockis įteikė Kultūros ministerijos premiją už muziejininkystę Istorinės Prezidentūros Kaune komandai – muziejaus vadovei Renatai Mikalajūnaitei, muziejininkėms Ingridai Jakubavičienei, Justinai Minelgaitei ir Jovitai Jankauskienei. 2015 metų muziejininkystės premija teikiama už istorinę savimonę formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas ir parodas. 

Skaityti daugiau: Puikus muziejaus įvertinimas už 2015 metus!

Kviečiame viso pasaulio lietuvius aktyviai dalyvauti projekte „Šimtmečio belaukiant: Vasario 16-oji mano šeimoje“ ir virtualioje parodoje parodyti bei kartu pasižiūrėti, kaip lietuvių šeimos švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Įkelkite savo šeimos, švenčiančios Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, nuotrauką (-as) ir balsuokite už įspūdingiausias akimirkas!  

Įkelkite nuotrauką 

Skaityti daugiau: Dalinkimės gražiausiomis akimirkomis!