2017 m. vasario 16 d. Istorinėje Prezidentūroje apsilankė daugiau nei 4500 šventiškai nusiteikusių ir valstybės istorija besidominčių žmonių. Didžioji dauguma mielai dalyvavo projekto „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“ 5-ajame balsavimo etape. Muziejaus Audiencijų salėje vyko azartiškas finalinis – ketvirtasis – „Šimtmečio belaukiant“ protų mūšis. Šiemet jame dalyvavo net trylika istorijos mėgėjų ir profesionalų komandų, kurios varžėsi „Apšilimo“, „Įsibėgėjimo“, „Staigių posūkių“, „Važiuoti leidžiama tik istorijos žinovams“ ir „Aukščiausios pavaros“ turuose. Juose buvo narpliojami klausimai apie įdomiausius ir svarbiausius tarpukario Lietuvos laimėjimus valstybės kūrimosi, karybos, aviacijos, kultūros, mokslo ir kitose srityse.

Skaityti daugiau: Azartiška ir atsakinga Vasario 16-oji Istorinėje Prezidentūroje

2017 metų vasario 16-ąją Istorinė Prezidentūra Kaune skelbia projekto „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“ finalinio etapo pradžią ir kviečia viso pasaulio lietuvius aktyviai dalyvauti projekto veiklose. Balsuoti už reikšmingiausius Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykius galima Istorinėje Prezidentūroje ir muziejaus tinklalapyje, o projekto protų mūšis „Šimtmečio belaukiant“ vyks muziejuje, virtualioje erdvėje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Projektu, kurio šūkis – pažinti, suprasti, didžiuotis, siekiama, kad kuo daugiau žmonių užsiimtų sąmoninga savišvieta, aktyviai įsijungtų į įvairią kultūrinę ir pilietinę veiklą, prasmingai pasitiktų artėjantį valstybės šimtmetį. 

Skaityti daugiau: Pasirenkime Lietuvos šimtmečiui kartu su Istorine Prezidentūra!

Istorinės Prezidentūros projekto “Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“ finalinis protų mūšis „Šimtmečio belaukiant“ išeina į platesnius vandenis – jame galima dalyvauti iš bet kurio pasaulio kampelio! Bendradarbiaujant su Valstybės pažinimo centru, Istorinės Prezidentūros protų mūšis vasario 16 d. vyks ir portale 15min.lt. Lygiai 15 val. portale 15min visi norintys galės jungtis prie specialiai parengto virtualaus klausimyno bei pasitikrinti savo žinias apie Vasario 16-osios Lietuvą, pirmuosius atkurtos Lietuvos valstybės žingsnius, jos istorinę, ekonominę, sociokultūrinę raidą. Ar išdrįsite priimti Vasario 16-osios Lietuvos iššūkį?

Skaityti daugiau: Vasario 16-osios iššūkis virtualioje erdvėje!

Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Centro valdyba Trijų Karalių dieną tradiciškai praneša, kad S. Lozoraičio premijos kandidatų vertinimo komisija aukščiausią kasmetinį LŽD apdovanojimą už žurnalistinę veiklą – 2016 m. Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ – vieningai nutarė skirti dokumentinių filmų operatoriui ir režisieriui, televizijos publicistinių laidų kūrėjui DOMANTUI VILDŽIŪNUI (po mirties). Premijos skyrimo iškilminga ceremonija įvyko 2017 m. sausio 12 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune.

Skaityti daugiau: Stasio Lozoraičio premija – Domantui Vildžiūnui (1963–2016)

2016-ieji eina į pabaigą. Įspūdingi buvo metai! Remontas, naujos parodos, M. Tūbelytės archyvo ir kūrybinio palikimo parvežimas iš JAV, pažintinis leidinys-katalogas „Laikinoji sostinė 10/160“, kalėdinio sodelio įžiebimas, Prezidento Kazio Griniaus dienos – vieninga Istorinės Prezidentūros komanda padirbėjo iš peties. Muziejaus saugumu nuoširdžiai rūpinosi Rimantas, Vituolis, Juozas, Aleksandras ir Vygandas. Tvarką ir švarą prižiūrėjo Ina, Gražina ir Liudmila. Ekspozicinėse salėse ir kasoje lankytojus pasitikdavo Nijolė, Virginija, Loreta, Violeta ir Ramutė. Muziejaus rinkiniais rūpinosi Rita. Lankytojams ekskursijas ir edukacines programas vedė Gediminas. Parodas rengė ir neišsemiamus Pirmosios Lietuvos Respublikos istorijos klodus nuolat tyrinėjo muziejininkės Justina, Ingrida ir Jovita. Muziejaus veiklai dirigavo vadovė Renata.

Skaityti daugiau: Kalėdinis AČIŪ

Kviečiame susipažinti su paroda „Lietuvos Nepriklausomybės kelias: asmenybės, įvykiai“, parengta pagal informaciją, kurią 2016 m. muziejams pateikė gyventojai ir organizacijos, perduodami jiems saugoti nuotraukas, dokumentus, rankraščius ar šių objektų skaitmeninius vaizdus, liudijančius apie mūsų valstybės kūrimąsi nuo XIX a. pab. iki šių dienų. Parodoje – 23 mobilūs stendai, kiekviename iš jų – vis kita Lietuvos Nepriklausomybės kelią iliustruojanti istorija. Su paroda galima susipažinti internete adresu http://www.ldm.lt/lietuvos-nepriklausomybes-kelias-asmenybes-ivykiai.

Skaityti daugiau: Muziejams perduotose nuotraukose, dokumentuose, rankraščiuose – Lietuvos Nepriklausomybės kelio...

Prezidento Kazio Girniaus metų finalinis akordas nuskambėjo Istorinėje Prezidentūroje Kaune. Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį ir to meto prezidento instituciją reprezentuojantis muziejus gruodžio 16 ir 17 d. paskelbė prieš 150 metų gimusio ir prieš 90 metų prezidento priesaiką ištarusio pavyzdinio Lietuvos demokrato Kazio Griniaus dienomis. Kazio Griniaus dienas vainikavo Kauno miesto kamerinio teatro ir Gyčio Padegimo pjesės „Alksniškiai“, skirtos Prezidento Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms, skaitymai. 

Skaityti daugiau: Prezidento Kazio Griniaus dienos Istorinėje Prezidentūroje

Prieš 150 metų gimęs Kazys Grinius savo trumpo prezidentavimo laikotarpiu taip ir neturėjo progos pasveikinti Lietuvos žmonių su Šv. Kalėdomis – karinis perversmas iš posto Prezidentą išvertė 1926 metais, naktį iš gruodžio 16-osios į 17-ąją, kai iki švenčių buvo likus vos savaitė, o pačioje Prezidentūroje jau ruošti stalai iškilmingai Prezidento 60-mečio šventei. Ši jubiliato atžvilgiu įvykdyta neteisybė atitaisyta po 90 metų – Prezidentas Kazys Grinius pasveikino susirinkusius istorinių Prezidento rūmų sode artėjančių švenčių proga ir baigė savo kalbą optimistine nata: „Žiūrėdamas į gausingą Jūsų susirinkimą šios iškilmės proga, aš nepalenkiamai įsitikinęs Lietuvių Tautos gyvata. Su švente Jumi visus.“ GALERIJA

Skaityti daugiau: Prezidentas Kazys Grinius pirmą kartą sveikino kauniečius su Šv. Kalėdomis

Spalio 6 d. Istorinėje Prezidentūroje apsilankė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir perdavė muziejui Prezidentui Antanui Smetonai priklausiusį dekoratyvinį rankšluostį, kuriame išausta „Tautiška giesmė“. Ministro rašte rašoma: "2015 m. Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje perkėlimo į naujas patalpas proga kunigas Lukas Laniauskas Lietuvos Generaliniam Konsului Marijui Gudynui perdavė rankšluostį su išaustu „Tautiškos giesmės“ tekstu. Teigiama, jog tai yra Prezidento Antano Smetonos namuose buvęs dekoratyvinis rankšluostis, išgelbėtas gaisro, nusinešusio Prezidento gyvybę, metu 1944 m. Šis rankšluostis buvo saugomas Lietuvių namuose Klivlende kartu su kitais Antano Smetonos daiktais buvusiais jo anūko žinioje. Kunigo Luko Laniausko ir p. Rūtos Degutienės prašymu perduodame šį dekoratyvinį rankšluostį Lietuvos laikinosios sostinės prezidentūrai nuolatiniam saugojimui ir eksponavimui“/ Linas Linkevičius, Užsienio reikalų ministras/ 2016 m. spalio 6 d., Vilnius.

Sausio 6 dieną Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus Muzikos salėje Lietuvos Respublikos Kultūros viceministras Romas Jarockis įteikė Kultūros ministerijos premiją už muziejininkystę Istorinės Prezidentūros Kaune komandai – muziejaus vadovei Renatai Mikalajūnaitei, muziejininkėms Ingridai Jakubavičienei, Justinai Minelgaitei ir Jovitai Jankauskienei. 2015 metų muziejininkystės premija teikiama už istorinę savimonę formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas ir parodas. 

Skaityti daugiau: Puikus muziejaus įvertinimas už 2015 metus!