V. Putvinskio g. 55, dabar (2014 m.) Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Vytauto Didžiojo Kultūros muziejus įkurtas 1936 m. perorganizavus laikinąją M. K. Čiurlionio galeriją. M. K. Čiurlionio galerija oficialiai įsteigta dar 1921 m., o visuomenei atidaryta 1925 metais. 1936 m. pabaigoje galerijos eksponatus pradėta kelti į naujai pastatytą Vytauto Didžiojo muziejaus pastatą. Kultūros muziejuje veikė Meno, Priešistorinis, Istorinis ir Etnografinis skyriai. Jo rinkinių pagrindą sudarė M. K. Čiurlionio galerijos, Kauno miesto muziejaus ir Lietuvos dailės draugijos rinkiniai. Muziejuje buvo eksponuojami Lietuvos dailininkų ir skulptorių darbai, liaudies menas, taip pat rengtos tarptautinės šveicarų, estų, belgų, latvių menininkų darbų parodos. Iškilminguose naujų parodų atidarymuose dalyvavo ir Prezidentas Antanas Smetona. Ypač daug dėmesio jis skyrė užsienio menininkų darbams, kurie dažniausiai į Lietuvą patekdavo diplomatinių ryšių keliais ir buvo labai svarbūs plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą. Vytauto Didžiojo muziejaus pastatas tuo laikotarpiu buvo gana modernus. Centrinėje fasado dalyje (iš V. Putvinskio g. pusės) buvo įkomponuota aliuzija į M. K. Čiurlionio paveiksluose dažnai vaizduojamą karūną. Šis sprendimas to laikotarpio spaudoje buvo traktuotas kaip labai impozantiškas.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania