Laisvės alėja 91, dabar (2014 m.) Kauno valstybinis muzikinis teatras Iki 1833 m. šioje Kauno vietoje veikė katalikų kapinės. 1892 m. pagal Justino Golinevičiaus projektą čia buvo pastatyti miesto teatro rūmai. 1922 m. architektai Vladimiras Dubeneckis ir Mykolas Songaila rūmus atnaujino. Tuomet buvo modernizuoti fasadai, suteiktos neobaroko formos, interjeruose panaudoti lietuviški ir art deco dekoro motyvai. 1930 m., vadovaujant architektui Vytautui Landsbergiui-Žemkalniui, pastatas buvo padidintas. 1920 m. gegužės 15 d. teatro rūmuose įvyko pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis. Jame dalyvavo ką tik išrinkti Seimo nariai, užsienio valstybių atstovai, Lietuvių kultūros ir politikos veikėjai, sveikinimo žodį tarė Prezidentas Antanas Smetona. Seimo atidarymas tapo didžiule švente – patalpos buvo išpuoštos, prie rūmų stovėjo garbės sargyba, plevėsavo valstybės vėliavos. XX a. 3 deš. vid. buvęs miesto teatras gavo Valstybės teatro statusą. Čia užgimė pirmosios nepriklausomos Lietuvos operos, dramos, baleto vaidyklos, kuriose dirbo Kipras Petrauskas, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Antanas Sutkus, Konstantinas Glinskis, Pavelas Petrovas ir kt. Teatras tarpukariu buvo labiausiai valstybės remiama kultūros sritis. Teatrą ypač mėgo Prezidentas A. Smetona. Spektakliuose jis lankydavosi bent kartą per savaitę, sekdavo bene visas premjeras. Operos čia mielai klausydavo ir iš Jokūbavo į Kauną atvykęs buvęs Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Valstybės teatre taip pat buvo rengiami įvairių sukakčių minėjimai, kuriuose susirinkdavo valstybės politinis ir kultūrinis elitas. Šalia teatro veikė Miesto sodas su pramogų erdve miestiečiams.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania