E. Ožeškienės g. 12 / L. Sapiegos g. 5, dabar (2014 m.) Kauno valstybinė filharmonija Architekto Edmundo Fryko projektuoti rūmai statyti 1925–1929 m. kaip vienas pirmųjų Lietuvos valstybės įstaigoms skirtų „oficialiojo stiliaus“ pastatų. Rūmų architektūrai būdingi neoklasicizmo bruožai, papildyti art deco elementais, o pastato interjerai dekoruoti liaudies meno motyvais. Rūmuose įsikūrė Teisingumo ministerija ir Vyriausiasis tribunolas, taip pat įvairios teisminės tarnybos. Pastato fasadą papuošė užrašas JUSTITIA EST FUNDAMENTUM REGNORUM („Teisingumas yra valstybės pamatas“). Šiuose rūmuose 1936 m. rugsėjo 1 d. po ilgos pertraukos darbą vėl pradėjo Lietuvos Respublikos Seimas. Apie jo susirinkimą spauda rašė: „Gatvėse, kuriomis Tautos vadas  atvyko ir rūmuose ligi pat posėdžių salės špalieriais buvo išstatyta garbės sargyba. Seimo rūmų angoje Valstybės Prezidentą sutiko Min. Pirm.  pavaduotojas, teisingumo ministras Stasys Šilingas ir lydėjo ligi seimo posėdžių salės durų. Ministeris Pirmininkas paskelbė tautos atstovams, kad atvyko Valst. Prezidentas. Visi tautos atstovai sukilo iš vietų. [...]  Tautos atstovai Valstybės Prezidentą sutiko entuziastingomis ir ilgomis ovacijomis, šaukdami valio. Tik valstybės Prezidentui davus ženklą sėstis, pradėjo aprimti ovacijos ir atstovai bei svečiai atsisėdo. Paskum Tautos vadas pasakė kalbą [...].“ 1938 m. šiuose rūmuose buvo patvirtinta „prezidentinė“ Lietuvos Valstybės Konstitucija.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania