Ekspozicija veikia 2024 m. vasario 16 d. – 2028 m. vasario 16 d. Šioje parodoje pristatomos Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai padovanotos dovanos, 1941 m. iš Prezidento rūmų perduotos saugoti Kauno valstybiniam kultūros muziejui (dabar Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus). Perduotame rinkinyje pirmosios kadencijos (1919–1920 m.) metu gautų dovanų nėra, todėl parodoje eksponuojamos dovanos, gautos po 1926 m. valstybės perversmo Antanui Smetonai sugrįžus į Lietuvos Respublikos prezidento pareigas. Dovanos labai įvairios – nuo rankdarbių iki unikalių sidabro dirbinių. Dovanas teikė miestai ir miesteliai, kuriuose lankydavosi prezidentas, įvairios bendruomenės, organizacijos, kitų šalių diplomatinio korpuso nariai, verslo įmonės, pavieniai asmenys. Dovanos parodoje sugrupuotos į šešias kategorijas: Mylimam šefuiorganizacijų dovanos, kuriose Prezidentas buvo šefu ar garbės nariu Sveikas atvykęs, Prezidentedovanos iš kelionių po Lietuvą Brangiam Tautos vadui vardinių ir jubiliejaus proga gautos dovanos Aukštajam Jubiliatui dovanos 60-ies metų jubiliejui Tau, Valstybės Galva – valstybės švenčių progomis gautos dovanos Ir dovana, ir reklama –  verslo įmonių ar organizacijų reprezentacinės dovanos Šiandien dovanų politika turi griežtą reglamentą, ypač jei kalbame apie valstybės tarnautojus, pareigūnus, politikus ir kitus viešojo sektoriaus atstovus. Bet prieš šimtą metų privačių ir viešų interesų konflikto samprata dar nebuvo taip išgryninta. O po 1926 m. karinio valstybės perversmo autoritetui virstant autoritaru, viešoji erdvė ir visuomenė reagavo atitinkamai. Štai 1930 m. pagrindinis šalies dienraštis „Lietuvos aidas“ be jokių skrupulų dėjo lygybės ženklą tarp valstybės ir jos galvos: „Gerbdami valstybės galvą, mes rodom savo valstybinį susipratimą. Taigi kiekvienas, kam brangi mūsų tauta, brangi valstybė, stengiasi tinkamai pagerbti tą, kurs stovi mūsų tautos ir valstybės priešaky.“ Gal todėl visiškai nenuostabu, kad daugumą šioje parodoje eksponuojamų dovanų lydi dedikacijos: Tautos Vadui – savo šefui, Didžiajam lietuvių Tautos vairininkui, Jo Ekscelencijai, Tautos Vadui Respublikos Prezidentui Ponui Antanui Smetonai ir pan. Pagarba, lojalumas, ištikimybė, noras įsiteikti – tai galimos dovanojimo intencijos, tačiau į akis krenta vyraujantis to meto motyvas – didžiausia garbė pasveikinti! Todėl, minėdama prezidento A. Smetonos 150-ąsias gimimo metines, Istorinė Prezidentūra turi garbę lankytojams vėl atverti Prezidento dovanų muziejų. Parodos organizatoriai: Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Parodos partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas Parodos kuratorė – dr. Ingrida Jakubavičienė Parodos dizaineris – Jonas Vikšnoras Tekstų redaktorė – Aurelija Gražina Rukšaitė Vertėjas – Armandas Rumšas

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania