2007 01 07 Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premijos teikimo iškilmės 2007 01 25 Pokalbis apie „dainuojančios revoliucijos“ pradžią ir B. Genzelio knygos „Imperijai griūnant: žmonės, įvykiai, procesai“ pristatymas 2007 02 07 Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Moldovai dr. Vytauto Žalio monografijos „Lietuvos diplomatijos istorija (1925-1940)“ I tomo pristatymas camera ico 2007 02 15 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys – filmuoto tyrimo apie lietuvių tapatybę „Štai ir mes“ pristatymas ir diskusija camera ico 2007 02 26 Aleksandro Stulginskio gimimo metinėms skirtos parodos atidarymas 2007 03 23 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos įkūrimo 35-erių metų sukakties minėjimas camera ico 2007 05 12 „Pasaulio skautijai – 100“ parodos atidarymas camera ico 2007 05 19 „Laikinoji sostinė Istorinės Prezidentūros sodelyje“: didelio formato fotografijų parodos atidarymas camera ico 2007 05 28 Liberaliosios minties instituto konferencija „Liberaliosios minties istorijos ir tradicijos užuomazgos Lietuvoje“ 2007 06 04 Leonido Donskio knygos „Neapykantos formos“ pristatymas 2007 06 12 Konrado Adenauerio fondo ir Demokratinės politikos instituto parodos „Konradas Adenaueris – vokietis ir europietis“ atidarymas camera ico 2007 07 06 Liepos 6-osios, Valstybės dienos, progai skirta muzikinė-literatūrinė improvizacija – „Daktaro Kripštuko pasakos apie senąjį Kauną“ camera ico 2007 07 26 Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų diplomatinių santykių 85-erių metų sukakties paminėjimo ceremonija camera ico 2007 08 09 Parodos „Antanas Smetona: Žmogus, Prezidentas, Tautos vadas“ atidarymas 2007 08 23 Ingos Arlauskaitės ir Ramintos Kšanytės-Armstrong knygos “Okupacinė kariuomenė Lietuvoje” pristatymas 2007 09 07 Susitikimas su Europos Parlamento nariu prof. Vytautu Landsbergiu ir jo knygos „Susirašinėjimas ir pokalbiai su François Mitterrand (1990 –1992)“ pristatymas camera ico 2007 10 02 LPF „Kauno Plėtros Forumo“ diskusija apie nekomercinį kiną 2007 10 12 Iškilmingas Lietuvos savivaldybių asociacijos Tarybos posėdis, skirtas pirmąkart Vietos savivaldos dienai paminėti 2007 10 20 Kaunas Jazz Ruduo 2007 atidarymo koncertas 2007 10 22 Istorijos instituto, VDU, Vokietijos ambasados ir fondo „Atmintis, atsakomybė ir ateitis“ simpoziumas „Jokūbo Robinzono gyvenimas, darbai ir laikmetis“ 2007 10 25 Dr. Odetos Žukauskienės knygos „Meno formų metamorfozės. Komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra“ apie garsųjį lietuvių išeivį, menotyrininką Jurgį Baltrušaitį (1903 – 1988) pristatymas 2007 11 12 M. Šleževičiaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas 2007 11 22 Kauno apskrities viešosios bibliotekos išleisto katalogo „XV – XVI amžių knygos Kauno bibliotekose“ pristatymas 2007 11 30 Tilžės akto metinių paminėjimas ir Vytenio ir Junonos Almonaičių knygos „Šiaurės Skalva. Keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“ pristatymas 2007 12 14 Apskritojo stalo diskusija „Kazys Grinius – visuomenininkas“ 2006 12 16 Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo Kalėdinė popietė