2016 01 08 Leidinio „Kęstučio apygardos vadai“ pristatymas 2016 01 09  Lietuvos žurnalistų draugijos apdovanojimo, Stasiui Lozoraičiui atminti skirtos premijos  „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, įteikimo ceremonija 2016 02 03 Paskaita-diskusija „Antanas Smetona ir Augustinas Voldemaras – kaip draugai tampa priešais?“ 2015 02 04 Aro Lukšo straipsnių rinktinės „Laisvės istorijos mozaika“ pristatymas 2016 02 16 Lietuvos valstybės atkūrimo renginiai Istorinėje Prezidentūroje ir sodelyje 2016 02 16 Žinių turnyras „Šimtmečio belaukiant“ 2016 02 25 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarų paminėjimo vakaras 2016 03 03 Dr. Ingridos Jakubavičienės knygos „Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos“ pristatymas 2016 05 05 Audiovizualinio maršruto  „Dvasios gidas po senąjį Kauną“ pristatymas 2016 05 06 Knygos šventė „Laikas gyvena knygose“ 2016 05 12 Leono Striogos metalo skulptūrų parodos „Leonas Strioga – Kitoks“ atidarymas sodelyje 2016 05 17 Stasio Šalkauskio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas 2016 05 21 Tarptautinė muziejų naktis: žygis-žaidimas „Kultūriniai Kauno kraštovaizdžiai: 1 diena – 8 muziejai“ GALERIJA 2016 05 21 Tarptautinė muziejų naktis: pažintinis orientacinis žaidimas „Miesto bitės“ GALERIJA 2016 05 21 Parodos „Miesto bitės: žmonės ir jų darbai Kaune 1918–1940 m.“ atidarymas GALERIJA 2016 05 26 prof. Alvydo Laiškonio knygos „Infekcinės ligos Kaune XVI–XXI a.“ pristatymas 2016 06 08 Parodos „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus receptas“ atidarymas 2016 07 01 Parodos „Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.)“ atidarymas 2016 08 12 Dr. Vyto Jankausko knygos „Kunigaikščiai Svirskiai XIV–XVI a.: nuo gentinės aristokratijos iki LDK politinės tautos“ pristatymas 2016 09 09–11 Kultūros savaitgalis. Muziejaus sodelyje – Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 pristatymas, kultūros leidinio „Nemunas“ ir „Kaunas photo“ festivalio programa, Audiencijų salėje – festivalio „Kaunas Jazz Ruduo“ koncertas ir filmas 2016 09 22 Prof. dr. Juozo Skiriaus knygos „Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos“ pristatymas 2016 09 25 2015 09 20 Tarptautinio vaikų folkloro festivalio „Baltų raštai 2015“ baigiamasis koncertas 2016 09 30 Mokslinė konferencija „Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė – 130 gyvos istorijos metų“ ir Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės publicistikos rinkinio „Tautos auklėjimo mintys“ pristatymas 2016 10 08 Mokytojų šeštadienis 2016 10 5-12-19-26 Pagyvenusių žmonių dienos muziejuje 2016 10 20 Kauno Maironio universitetinės gimnazijos Konstitucijos dienai skirta viktorina 2016 11 17 Kauno tautinės kultūros centro respublikinio projekto „Giminės medis –2015“ apibendrinimas ir dalyvių apdovanojimas 2016 11 25 Mokinių neformaliojo švietimo centro integralaus ugdymo konkurso „Lietuva 1918–1954 m.“  baigiamasis renginys 2016 11 26 Kalėdinio Prezidento rūmų sodo įžiebimo renginys „Žiema artėja, pone Prezidente! 2016 11 30 Jaunųjų mokslininkų sąjungos apdovanojimai 2016 12 09 Adventinis koncertas „Iš širdies į širdį“ 2016 12 15 Pažintinio leidinio-katalogo „Laikinoji sostinė 10/160“ pristatymas 2016 12 16–17 Prezidento Kazio Griniaus dienos 2016 12 17  Gyčio Padegimo pjesės „Alksniškiai“ skaitymas

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania