2006 01 05 Lietuvos Respublikos Prezidento susitikimas su regionų žurnalistais 2006 01 10 Laisvės gynimo 15-ųjų metinių paminėjimui skirta apskritojo stalo diskusija „Sausio 13-oji – vasario 9-oji: trumpas kelias į plebiscitą. Laisvės ir nepriklausomybės samprata po 15-os metų“ 2006 02 03 Vytauto Landsbergio knygos „Europos Parlamente II: 2004 lapkritis – 2005 lapkritis“ pristatymas 2006 02 14 Konferencija „Lietuvos prieškario istoriografija: Adolfo Šapokos karta“, skirta 100-ųjų Adolfo Šapokos gimimo metinių jubiliejui atminti 2006 02 15 Parodos „Iš Lito istorijos“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, atidarymas 2006 02 16 Vasario 16-osios renginiai Kaune. Gėlių padėjimas prie Lietuvos Respublikos prezidentų paminklų Istorinės LR Prezidentūros sodelyje. Jaunimo susitikimas, prezidentinė arbata ir šventinė eisena „Tautos ugnis“ 2006 02 24 Prezidento Aleksandro Stulginskio gimtadienio paminėjimas 2006 03 09 Mykolo Römerio studijos apie lietuvių tautos atgimimą „Lietuva“ pristatymas 2006 03 31 Lietuvos šaulių sąjungos knygos-albumo „Lietuvos šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje 1919-2004 m.“ pristatymas 2006 04 06 Seminaras „Sovietologija po imperijos žlugimo“, skirtas prof. Aleksandro Štromo 75-osioms gimimo metinėms 2006 04 21 Diskusija „Manipuliacijos viešojoje erdvėje“ 2006 04 24 Černobylio judėjimo knygos pristatymas 2006 05 02 Filosofo Emanuelio Levino 100-ųjų gimimo metinių minėjimas 2006 05 14 Projekto „Kauno pavasaris 1972“ ir DVD „Tribute to Kaunas Spring 1972“ pristatymas 2006 05 16 Bradfordo universiteto (DB) profesoriaius Johno Hideno paskaita „Netolimos šalys: Didžiosios Britanijos politika Baltijos šalių atžvilgiu 1939 – 1945 metais“ 2006 05 19 „Kauno istorijos metraščio“ pristatymas 2006 05 22 Juliaus Kaupo pasakų knygos „Daktaras Kripštukas pragare“ (1948) naujo leidimo pristatymas 2006 06 05 Kazio Lozoraičio susitikimas su Kauno visuomene bei dailės istorikės Giedrės Jankevičiūtės knygos „Pasivaikščiojimas po Romą su Giovanna“ pristatymas 2006 06 12 Prof. Broniaus Vaškelio knygos „Žvilgsnis iš atokiau II. Lietuviškoji scena  Jungtinėse Amerikos valstijose 1889-1990“ pristatymas 2006 06 14 Gedulo ir vilties dienai skirtas susitikimas su TV filmų serijos „XX amžiaus slaptieji archyvai“ autoriais žurnaliste Gražina  Sviderskyte ir istoriku dr. Arvydu Anušausku bei naujo filmo apie dramatiškas okupacijos aplinkybes „Šimtas paskutinių valandų“ peržiūra 2006 06 20 Filmo apie žymų prieškario radijo žurnalistą Petrą Babicką pristatymas 2006 07 06 Valstybės dienos šventė Prezidentūros sodelyje 2006 08 10 I-osios Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos gimtadienis 2006 09 22 Leidinio „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“ pristatymas 2006 10 11 Seminaras „Radijas pasaulio lietuvių gyvenime“ 2006 10 17 Nijolės Lietuvninkaitės monografijos „Kauno senoji knyga“ pristatymas 2006 10 21 Aurelijos Arlauskienės apybraižos „Tomas Šernas: vakar buvo rytoj“ pristatymas 2006 10 24 Ambasadoriaus Alfonso Eidinto knygos „Ieškok Maskvos sfinkso“ pristatymas 2006 10 27 Parodos „Menas ir politika. Lietuviškas plakatas“ atidarymas 2006 10 27 Kaunas Jazz ruduo atidarymo koncertas 2006 11 15 Vieša diskusija „Kaunas - veidu į upes: dabartinė situacija ir nauji iššūkiai“ 2006 11 17 Tarptautinis seminaras „Praeities įveika ir geopolitinė vaizduotė: Jerzui Giedroycui 100 metų“ 2006 12 04 Inžinieriaus, pedagogo, žymaus visuomenės veikėjo, buvusio švietimo ministro, valstybės kontrolieriaus, Seimo pirmininko, politinio kalinio ir tremtinio Konstantino Šakenio 125-tųjų gimimo metinių minėjimas ir parodos atidarymas 2006 12 14 Broniaus Genzelio knygos „Be dogmos: Lietuvos politikos vingrybės“ pristatymas ir diskusija 2006 12 17 Prezidento Kazio Griniaus  140-ųjų gimimo metinių iškilmingas paminėjimas 2006 12 17 Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo Kalėdinė popietė 2006 12 19 Kembridžo universiteto ir KTU knygos „Higher Education and National Development: Universities and Societies in Transition“ pristatymas

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania