Ar žinote, kaip Prezidentas sutikdavo Kalėdas ir kokių tradicijų laikėsi per Kūčias? Kalėdų šventės prasidėdavo Kūčiomis. Kartu su p. Smetonų šeima Kūčias valgydavo tik vienas kitas iš labai artimų žmonių. Jų metu laikytasi visų lietuviškų tradicijų. Valgis būdavo pradedamas malda, kurią sukalbėdavo kunigas dr. P. Bielskus, arba kun. Vladas Mironas. Valgių patiekalai būdavo tradiciški lietuviški, daugiau aukštaitiško pobūdžio. Būdavo padedama ant stalo ir šieno po staltiese. Kūčių vakaras praeidavo ramioje nuotaikoje. Vėlai vakare visa p. Smetonų šeima vykdavo į Bernelių mišias Įgulos bažnyčioje. Kartu važiuodavo ir Prezidentūros karininkai. Abidvi Kalėdų dienas A. Smetona praleisdavo namie skaitydamas. Kartais per Kalėdas nuvykdavo pas p. Tūbelius ar pas p. Nasvyčius į jų ūkį netoli Jonavos. Svečių pas p. Smetonus per šventes teatsilankydavo vienas kitas. Bendrai paėmus, Kalėdos Prezidentūroje būdavo labai ramios šventės. Iš.: V. Šliogeris, Antanas Smetona žmogus ir valstybininkas, Sodus (Mich.): Bachunas, 1966, p. 31.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania