Ar žinote, kad net ir prie Velykų stalo Prezidentūroje laikinojoje sostinėje buvo sprendžiamos vidaus politikos problemos? Velykų šventės jau yra buvusios kitokio pobūdžio. Čia pagal lietuvių inteligentijoje įsigalėjusį paprotį būdavo paruošiamas vadinamas Velykų stalas su įvairiais valgiais. Šventės prasidėdavo nuvykimu į Prisikėlimo pamaldas naktį Įgulos bažnyčioje. Viename automobilyje vykdavo A. Smetona su ponia, o kitame šeimos nariai ir palydovai. Grįžus iš pamaldų, kun. Dr. P. Bielskus pašventindavo Velykų stalą ir sukalbėdavo maldą, kurią visi susikaupę išklausydavo. Po to būdavo užkandama ir netrukus einama poilsio. Pirma Velykų diena – lankytojų diena. Vizituodavo p. Smetonus ministrai, vienas kitas iš valdininkijos, šiaip seni pažįstami, profesoriai. Tai būdavo tik vyrai. Vaišių metu A. Smetona turėjo progos išsikalbėti su daugeliu asmenų įvairiais klausimais, įskaitant ir vidaus politikos problemas. Čia A. Smetona gaudavo labai naudingų informacijų iš savo senų pažįstamų, kurių pateiktomis žiniomis galėjo pasitikėti. Kiek man teko patirti, oficialiniais kanalais gautos informacijos ne pilnai atvaizduodavo visuomenės nuotaikas, ypač vidaus politikos klausimais. Todėl tie draugiški pasikalbėjimai A. Smetonai buvo labai naudingi. Antrą Velykų dieną po pietų A. Smetona lankydavosi pas p. Tūbelius, kur svečiai pasidžiaugdavo p. J. Tūbelienės vaišingumu. Iš.: V. Šliogeris, Antanas Smetona žmogus ir valstybininkas, Sodus (Mich.): Bachunas, 1966, p. 12.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania