Paroda veikia 2018 m. vasario 15 d. – 2021 m. gruodžio 1 d. Pažinti, suprasti, didžiuotis – su tokiu šūkiu Istorinė Prezidentūra 2013-aisiais pradėjo penkerių metų trukmės projektą „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“. Pirmoji pradėjusi galvoti apie artėjantį moderniosios Lietuvos valstybės šimtmetį, muziejaus kūrybinė komanda ieškojo veiklos formų, galinčių daryti visuomenei ilgalaikį poveikį. Tad buvo atsisakyta trumpalaikių triukšmingų akcijų ir pasirinkta nuosekli valstybės istorijos pažinimą ir dalyvavimą skatinanti veikla. Per ketverius projekto metus visuomenė įvairiomis interaktyviomis formomis (Vasario 16-osios šventiniais renginiais, protų mūšiais, balsavimu muziejuje ir internetu) supažindinta su 400 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių. Muziejaus istorikai labai kruopščiai atrinko ir aprašė visus svarbiausius to laikotarpio momentus, siekdami kuo įvairiapusiškiau atskleisti politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenimą. Be kertinių valstybės sąrangos (Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo, Konstitucijos ir kt.), diplomatijos (Lietuvos pripažinimo de jure ir de facto, tarptautinių sutarčių, ultimatumų ir kt.), vidaus politikos (Seimo ir Prezidento rinkimų, Lietuvos kariuomenės ir policijos kūrimo ir kt.), švietimo (Lietuvos universiteto įkūrimo, švietimo reformos ir kt.), socialinės apsaugos (pirmųjų modernių vaikų prieglaudos namų, ligoninių statybos ir kt.) momentų, ne mažiau svarbūs ir sporto (tautinė olimpiada, nauji sporto statiniai, tarptautiniai sportininkų  laimėjimai ir kt.), kultūros (atidaryti muziejai, kino teatrai, sukurti lietuviški filmai ir kt.), finansų ir ekonomikos (lito įvedimas, žemės reforma ir kt.), komunikacijos ir susisiekimo (pašto, radiofono įkūrimas, naujų tiltų statyba ir kt.) įvykiai, labai praturtinantys mūsų žinias apie du pirmuosius moderniosios Lietuvos dešimtmečius. Per ketverius projekto metus visuomenė aktyviai balsavo (daugiau nei 20 tūkst. balsų) ir iš 400 atrinko 100, jų nuomone, pačių reikšmingiausių įvykių, kurie penktojo etapo metu buvo sureitinguoti ir vizualizuoti šioje parodoje. Kiekvieną įvykį iliustruoja archyvinės nuotraukos, dokumentai, vertingi eksponatai iš muziejaus fondų. Nemažai įdomių eksponatų pasiskolinta iš kitų šaltinių – maloniai bendradarbiauti sutiko 30 įvairių atminties institucijų (archyvų, bibliotekų, muziejų) ir 20 privačių asmenų. Parodą labai pagyvina įvairios interaktyvios edukacinės veiklos: Agento Mažylio slaptųjų operacijų, Radijo studijos, Pasiklydusių laiškų, Aviacijos pasiekimų ir kt. Patiems mažiausiems sukurtas Mažylių kampelis, kuriame 3-7 metų vaikams skirtos smagios edukacinės dėlionės bei kitos užduotys. Šių dienų Lietuvos visuomenės žvilgsnį į Pirmąją Lietuvos Respubliką atskleidžia ne tik balsavimo rezultatai, bet ir parodoje rodomas trumpo metro filmas. Jį kūrusi Vytauto Didžiojo universiteto studentų komanda, vadovaujama Laisvūno Karvelio, kalbino šių dienų herojus, žmones, kurie savo darbu ir visuomenine veikla įkvepia aplinkinius ir kuria istoriją. Istorinės Prezidentūros projekto „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai“ komanda tikisi, kad ši paroda padės visapusiškai pažinti Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį, paskatins geriau suprasti įvairius to meto procesus ir suteiks tvirtą pagrindą didžiuotis savo valstybe. Projekto vadovė Renata Mikalajūnaitė Parodos ambasadorius Prof. Dr. Liudas Mažylis Parodos kuratorės Justina Minelgaitė Dr. Ingrida Jakubavičienė Kuratorėms talkino Jovita Jankauskienė Rita Škiudienė Kalbos redaktorė Renata Endzelytė Vertėjas į anglų kalbą Armandas Rumšas Parodos dizaineris Andrejus Repovas Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Rėmėjas Įmonių grupė NUOVA Parodos partneriai Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lietuvos centrinis valstybės archyvas Vytauto Didžiojo karo muziejus Šiaulių „Aušros” muziejus Vytauto Didžiojo universitetas Kauno technologijos universitetas Parodos draugai A. ir P. Galaunių namai A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus J. Zikaro memorialinis muziejus Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus Kauno Juozo Gruodžio konservatorija Kauno miesto muziejus Kauno Prisikėlimo bažnyčios archyvas Kauno regioninis valstybės archyvas Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus Lietuvos aviacijos muziejus Lietuvos liaudies ir buities muziejus Lietuvos literatūros ir meno archyvas Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus Lietuvos nacionalinis muziejus Lietuvos sporto muziejus Lietuvos švietimo istorijos muziejus Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos muziejus Mažosios Lietuvos istorijos muziejus Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka Pasieniečių muziejus VDU Botanikos sodas Latvijas Sporta Muzejs Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (Vokietija) Parodos bičiuliai J.E. Valdas Adamkus Eleonora Baltuškevičienė Vida Bartkienė Teodoras Biliūnas Petras Bingelis Liucija Kubiliūtė-Brazdilienė Antanas Burkus Ramūnas Janulaitis Liudvikas Lašas Algirdas Markūnas Jonas Navikas Jonas Palys Stanislovas Sajauskas Jonas Vaičenonis Virginija Skučaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė Stanislovas Šimanauskas Dalia Vasiliauskaitė Kęstutis Vasiliauskas Gražina Cecilija Milukaitė-Žemaitienė

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania