Paroda veikia 2018 m. vasario 8 d. – balandžio 29 d. Šių metų vasario 8 d. Istorinėje Prezidentūroje Kaune atidaryta žymaus tarpukario fotografo Juliaus Miežlaiškio paroda VYČIAI. Parodoje pristatoma per 70 fotografijų, tarp kurių yra nemažai dar niekada nepublikuotų. Parodos atidaryme dalyvavo fotografo sūnūs Zenonas ir Leonas Miežlaiškiai, Kauno fotomenininkų bendruomenės nariai, parodą pristatė jos kuratorius Valentinas Juraitis. Parodoje eksponuojamas fotografijas galima suskirstyti į keletą temų.
 • LIETUVOS AVIACIJOS GIMIMAS. J.Miežlaiškis yra fotografavęs ANBO ir konstruktorių lakūną Antaną Gustaitį, aviatorių šventes, lėktuvų avarijas, lakūnų žūtis.
 • ŽYMŪS PRIEŠKARIO ŽMONĖS. Prezidentas Antanas Smetona ir jo žmona Sofija, generolas Stasys Raštikis, ministras Juozas Urbšys,  rašytojai, dvasininkai, eiliniai Kauno miesto gyventojai.
 • VILNIAUS GRĄŽINIMO LIETUVAI AKIMIRKOS. Kariuomenės vadovybės nurodymu 1939 m. J.Miežlaiškis filmavo ir fotografavo Lietuvos kariuomenės žygiavimą iš Kauno į Vilnių. Fotografijose matomos miestiečių sutikimo akimirkos, trispalvės iškėlimas Gedimino kalne Vilniuje.
J.Miežlaiškis – vienas produktyviausių tarpukario metraštininkų, fotožurnalistų, kino filmuotojų. Fotografu tapo tarnaudamas Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje, buvo aviacijos puskarininkis, fotografas, pilotas, aktyvus „Kario“ žurnalo bendradarbis. J.Miežlaiškį galima pavadinti Kauno prieškario fotografu, fiksavusiu laikinosios sostinės gyvenimą. Ilgametis Lietuvos fotomėgėjų draugijos iždininkas, taip pat rengė ir dalyvavo kolektyvinėse parodose. Šalia fotografų V. Augustino, Iz. Girčio, S. Kolupailos, M. Truso, P.Babicko darbų, jo įnašas į dokumentinės fotografijos, fotožurnalistikos plėtotę yra svarus. Yra išlikę per 500 šio autoriaus fotografijų. Vertinant J.Miežlaiškio kūrybą, pirmiausia krenta į akis svarbios prieškario lietuviškos ikonos, užfiksuotos viešajame gyvenime. Tai Gedimino stulpai, Algirdaičių dvigubi kryžiai, Vyčiai ant  lėktuvų sparnų ir automobilių. Šių simbolių rodymas fotografijose, publikavimas spaudoje prisidėjo prie jų ikonizavimo viešajame gyvenime. Įtaigios fotografijos su tautiniais simboliais išryškino Lietuvos tapatumą. J.Miežlaiškis buvo romantikas, padykęs aviatorius. Kai jis skrisdavo su užduotimi, pasukdavo pro gimtąją Marijampolę, numesdavo laiškelį su kaspinėliu, skirtą savo merginai Mažeikaitei Marijonai, vėliau tapusiai jo žmona. Laiškelis nuskrisdavo tiesiai į Kvietiškio žemės mokyklos kiemą. Visiems būdavo džiaugsmo ir nustebimo. Būdavo, kad pats parskrisdavo namo, lėktuvas nusileisdavo tėviškės ganykloje. Kiek vaikų subėgdavo šunis lodydami! „Atskrido, atskrido!“ Žinoma, karinė vadovybė, sužinojusi apie tokius išdykavimus, nepagirdavo. Tarptautinės  aviacijos fotografijos parodoje Italijoje J.Miežlaiškis yra laimėjęs sidabro medalį. Šiandien dauguma jo fotografijų yra ypač vertingos savo dokumentiškumu, laikmečio dvasios perteikimu. Smetoniškos Lietuvos autoritarizmo požymiai, plakatų fasadiškumas ir paradai, mitingų vaizdai, bylojantys apie artėjančio II pasaulinio karo audrą, yra gausiai užfiksuoti fotografijose. Pažymint Lietuvos atkūrimo 100-metį gerokai pamiršta J.Miežlaiškio kūryba deramai užpildys baltuojančias dėmes mūsų kultūros istorijoje. Prieškario Kaunas. Gal 1938-ieji metai. Prezidentas Antanas Smetona sako kalbą  iš Prezidentūros balkono, o minia tvarkingai išsirikiavusi klauso Tautos vado.... Tokių vaizdų J.Miežlaiškis yra užfiksavę daugybę. Jaunasis fotografas net nesvajojo, kad po daugelio metų jo darbų paroda bus eksponuojama buvusiuose Prezidento rūmuose, A. Smetonos rezidencijoje, kur be leidimo jam nebuvo leista apsilankyti... Parodoje eksponuojamos fotografijos iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Lietuvos aviacijos muziejaus, Letuvos centrinio valstybinio archyvo, Antano Martinio, Zenono Miežlaiškio, Valentinio Juraičio asmeninių  archyvų.  Pažymint Lietuvos atkūrimo 100-metį ši fotografijų paroda vėliau keliaus į Vilnių, Marijampolę, Ukmergę ir kitus miestus. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania