Paroda veikia 2010 m. birželio 15 d. – 2011 m. liepos 31 d.  Šią vasarą apsilankiusieji Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune išvys gana netikėtą parodą. Čia, prisimenant Lietuvos okupacijos 70-mečio sukaktį, pirmą kartą viešinami dailės kūriniai, tarnavę sovietų ideologijos sklaidai ir režimo įtvirtinimui mūsų šalyje. Pasak parodos kuratorės dr. Giedrės Jankevičiūtės, iki šiol nesame įvertinę, koks vaidmuo sovietinant Lietuvą teko menui, konkrečiai – dailei, o juk būtent dailės kūriniai buvo gausiai naudoti, keičiant okupuotos Lietuvos viešąją erdvę, pripildant ją naujos politinės santvarkos simboliais, ženklais, įvaizdžiais. Sovietų ideologai, greta kitko pasitelkę žodinę ir vaizdinę propagandą, spraudžiančią mąstymą į siaurus ideologijos rėmus, nuo pirmų okupacijos dienų skubėjo performuoti buvusios nepriklausomos Lietuvos Respublikos piliečių sąmonę. Parodos eksponatai įvairiapusiškai atskleidžia šias pastangas: pristatomos 1940–1941 m. sovietų dailės įvairios formos bei atmainos, t. y. SSRS „meninis importas“ bei Lietuvos dailininkų kūriniai, propagavę sovietų politinius idealus bei socialinę tvarką. Palydimoji medžiaga – dokumentinės nuotraukos, spaudos leidinių kopijos bei originalai perteikia dailės kūrinių sklaidos būdus, padeda įsivaizduoti jų funkcionavimą kasdienybės erdvėje. Ekspozicijoje vyrauja grafikos kūriniai – plakatai, laikraščių, knygų, žurnalų iliustracijos; eksponuoti negausūs muziejų rinkiniuose išsaugoti tapybos pavyzdžiai. Ryškiausiai sovietizaciją atspindėję ir kartu režimui parankiausi dailininkų darbai neišliko. Šie kūriniai, kaip ir laikinosios masinių švenčių dekoracijos, pristatomi antriniais vaizdais – nuotraukų reprodukcijomis bei filmuota medžiaga. Dramatiškąjį laikotarpį apibendrina baigiamoji monografinė parodos dalis: pasakojamos istorijos tų dailininkų, kurių likimus kruvinas stalininis režimas sulaužė jau okupacijos pradžioje. Parodos kuratorė dr. Giedrė Jankevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas) Ekspozicijos architektė ir dizainerė Julija Reklaitė Paroda surengta bendradarbiaujant Lietuvos kultūros tyrimų institutui ir Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas suteikė galimybę pasinaudoti kino ir foto dokumentų šaltiniais. Projekto vykdymą koordinavo Istorinė LR Prezidentūra Kaune Eksponatus ir vaizdinę medžiagą parodai paskolino Vygintas Bubnys, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Retų spaudinių skyrius, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Meno skyrius, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus; parodoje taip pat eksponuojami kūriniai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių Parodos leidinį numatyta išleisti 2011 m. birželio mėn. Parodos rėmėjai Lietuvos mokslo taryba Lietuvos kultūros rėmimo fondas

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania