2006 12 17 – 2007 05 10 Paroda „Kaziui Griniui – 140“   2006 m. gruodžio 17 d. Istorinėje Prezidentūroje įvyko iškilmingas Prezidento Kazio Griniaus gimimo 140-ųjų metinių minėjimas, kuriame dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus, istorikai Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulikauskas, kiti garbingi asmenys. Ta proga buvo atidaryta ir nauja memorialinė paroda, kurioje pristatomi kai kurie K.Griniaus asmeniniai daiktai, jo paties rašyti, redaguoti ar publikuoti leidiniai, taip pat fotografijos, atspindinčios  Prezidento veiklą politikoje, visuomeninėje plotmėje, taip pat ir jo šeimos istoriją. Šeimyninėje aplinkoje darytos fotografijos kiek sušildo neišvengiamai asketišką oficialaus asmens portretą. Atskiras stendas paskirtas 1926-ųjų gruodžio valstybės perversmui. Parodos anotacija Kas lemia vienos ar kitos asmenybės išlikimą kolektyvinėje sąmonėje, kodėl dar ir šiandien kalbame apie Pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentą Kazį Grinių? Daugumai mūsų, Lietuvos istorijos kursą klausiusiems vidurinėje mokykloje ar universitete, Kazys Grinius geriausiai pažįstamas kaip Lietuvos Respublikos Prezidentas, tikriausiai tiek pat žinomas ir kaip gydytojas. Politinėje plotmėje K. Grinius simbolizavo Lietuvos parlamentarizmo suklestėjimą. Bene ryškiausiai kolektyvinėn sąmonėn sminga 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas, užbaigęs trumpą šio Prezidento kadenciją ir gana griežtai perskyręs Pirmosios Lietuvos Respublikos politinį gyvenimą. Kiek mažiau K. Grinius žinomas kaip varpininkas, politikas, Ministras Pirmininkas, publicistas, plataus akiračio visuomenininkas. Paradoksaliai sutapo šio asmens gyvenimo peripetijos ir Lietuvos valstybingumo pulsas. Kazys Grinius galėtų būti vienu optimistiškiausių pavyzdžių, rodančių, jog netgi susiduriant su nesėkmėmis nevalia pasiduoti, o kaip tik verta, imantis naujos idėjos, žengti pirmyn ir neišduoti savų įsitikinimų. Amžininkų pasakojimai, išsaugoti asmeniniai daiktai bei iki mūsų dienų išlikusios fotografijos padeda pažinti mums įdomias ir svarbias asmenybes. Tad šioje parodoje, skirtoje Kazio Griniaus gimimo 140-ųjų metinių paminėjimui, pristatomi kai kurie jo asmeniniai daiktai, jo paties rašyti, redaguoti ar publikuoti leidiniai, apie jo gyvenimą ir veiklą pasakoja fotografijos. Fotografijose pristatoma K. Griniaus veikla politikoje, visuomeninėje plotmėje, taip pat neaplenkiant ir jo šeimos istorijos. Šeimyninėje aplinkoje darytos fotografijos kiek sušildo neišvengiamai asketišką oficialaus asmens portretą. Atskiras stendas paskirtas 1926-ųjų gruodžio valstybės perversmui. Parodoje matomos fotografijos saugomos Lietuvos centriniame valstybės archyve, o leidiniai – Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje. Parodos rengėjai dėkingi parodos partneriams – Lietuvos centriniam valstybės archyvui ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriui už suteiktą galimybę naudotis jų saugoma medžiaga. Paroda „Kaziui Griniui – 140“ yra dalis projekto „Pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentai“, kurį remia Kultūros ir sporto rėmimo fondas prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos.

Partneriai ir draugai

 • Kauno diena
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kultūros ministerija
 • Kultūros taryba
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas
 • LRT
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 • Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Adamkaus Biblioteka
 • CDM
 • ICOM
 • Kulturos pasas
 • Lietuvos muziejų asociacija
 • Nuova
 • Siaulių Aušros muziejus
 • VDKM
 • VU KHF
 • We Love Lithuania